امشب آخرین شب سال ۲۰۰۲ است و تا ساعاتی دیگر سال ۲۰۰۳ اغاز می شود. سال ۲۰۰۲ هم سالی پر از بحران های مختلف بود. جهان در یک سردرگمی عجیبی بسرمی برد . مردم می خواهند حقیقت را دریابند. همه به دنبال مجهولات خویش هستند. اما دست یافتن به آنها ممکن نمی نماید. شرایط هرروز بحرانی تر می شود و علیرغم پیشرفت های شگرفی که در علم وتکنولوژی بدست امده است فاصله گرفتن از ابعاد انسانی هم روزبروز بیشتر شده است. نمونه آنهم در همین شبیه سازی انسان است که چندروز پیش در مورد آن گفتم.

به هر صورت فرارسیدن سال نورا به هموطنان مسیحی ، آشوری و… تبریک می گویم وسال خوبی برایشان آرزو می کنم….


احتمالا خبر تولد نخستین نوزاد شبیه سازی شده را شنیده یا خوانده اید. به هر صورت آن انتظاری که وجود داشت تا روزی این کار انجام پذیرد ، فرا رسیده است. شاید کمتر کسی می پذیرفت که اینگونه اقدامی صورت پذیرد . بسیاری از رهبران مذهبی و سیاسی در دنیا ، دانشمندان و علمای اخلاق به طور جدی به مخالفت برخاسته اند ولی مهم این است که این کار انجام شده است. سال گذشته در جریان جشنواره رویان ، آقای دکتر بهبودی پزشک ایرانی مقیم امریکا برنده یکی از جوایز شدند که بخاطر چنین کاری بود منتها برروی حیوان ، و آنهم بز. شاید بدانید که این کار برای اولین بار برروی گوسفندی بنام دالی در سال ۱۹۹۷ انجام گرفته است. این کار بلحاظ مسائل اخلاقی و انسانی با موارد متعددی روبروست که امیدواری» متخصصین و علمای اانی هم موضع مناسبی اتخاذ کنند. البته تا آنجا که اطلاع دارم در پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی ایران هم در زمینه شبیه سازی – البته نه بر روی انسان – فعالیت های تحقیقاتی در سالهای آغاز و در دست پیگیری می باشد….

امروز توفیقی داشتم تا در جمع کارشناسان حقوقی بهزیستی کشور حاضر شوم تا در دوره بازآموزی که به مدت دوروز در تهران دارند برایشان صحبت کنم. موضوع انتخاب شده مسائل حقوقی معلولان بود. به نظرم کار خوبی بود که جناب اقای منصوری مدیرکل باسابقه و یا بهتر بگویم خوش سابقه دفتر حقوقی برگزار نموده اند . اینگونه نشست ها ضمن بالابردن آگاهی ها در آشنا ساختن همکاران شهرشتانی با مسائل جدید بسیار موثر است. به هر صورت فکر می کنم مطالب ارائه شده مورد توجه آنان قرار گرفت بویژه مبحثی که در مورد قانون حقوق معلولان مطرح کردم. امیدوارم در آینده نزدیک اسلایدهای آنرا در سایت قرار دهم….