جمع آوری معلولان از مراکز شبانه روزی


همشهری در شماره امروز خود طی گزارشی با عنوان ” آنها به خانه باز می گردند ” به بررسی موضوع نگهداری معلولان در آسایشگاههای شبانه روزی پرداخته است. خاطرم می آید در زمان تصدی حوزه توانبخشی سازمان برنامهای پنج ساله در نظرگرفتیم تا بتوانیم در عرض آن در حدود سالی بیست درصد از ظرفیت های نگهداری را کم کنیم و تنها در پایان برنامه تعداد اندکی که به هیچ عنوان امکان نگهداری در منزل نداشته باشند را درمراکز حفظ کنیم. البته با توجه به برخی دلایلی این امر خیلی جدی گرفته نشده است. گزارش امروز کمی این امید را درمن تقویت نمود که دوباره آن کار جدی گرفته شده است. جناب آقای نظم ده معاون فعلی توانبخشی بهزیستی استان تهران هم با تائیدی که از این مسئله داشته و با شناختی که از ایشان دارم در تقویت این امید نقش موثری داشته است. برای ایشان و همه دوستانی که برای تحقق موضوع زحمت کشیده و خواهند کشید آروزی موفقیت دارم….

بانک اطلاعات توانبخشی


در مورد بانک اطلاعات توانبخشی پیش از این سخن گفته بودم . در زمان جناب آقای دکتر کاکوئی در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی کار طراحی و راه اندازی این بانک آغاز شده بود و نسخه ای از آن رانیز برروی سی دی دریافت کرده بودم که به طور جدی توصیه به انتقال آن برروی وب داشتم. امشب به صورتی کاملا اتفاقی به سایتی برخورد کردم که آماده شده است و این بانک اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد. در همان صفحه اول با نام سرکار خانم مهندس اسکورچی برخورد می کنید که برای طراحی و تدوین این بانک زحمت اول را کشیده اند. جدا خوشحال شدم و خدمت ایشان و نیز آقای دکتر کاکوئی که اینک متاسفانه در دانشگاه بهزیستی و اتوانبخشی حضور ندارند و نیز همه دوستانی که برای این پروژه زحمت کشیده اند تبریک می گویم. بدیهی است هنوز بانک کامل نباشد و نیاز به انتقال اطلاعات فراوانی داشته باشد که در گوشه وکنار و بویژه در دانشکده های توانبخشی کشور وجود دارد که باید با تلاش مستمر به بانک فوق اضافه شود . برای آشنا ئی و بازدید از آن می توانید ازاین صفحه شروع کنید. من جستجوئی کردم و در این صفحه برخی از اطلاعات موجود در بانک که مربوط به من می شود را می توانید در این صفحه ملاحظه کنید….

کنگره ساختار توانبخشی بین الملل

از مدتها پیش دفتر روابط بین الملل سازمان بهزیستی و شخص آقای دکتر شمشادی قصد برگزاری ” کنگره ساختار توانبخشی بین الملل ” را داشتند و از من هم درخواست شده بود تا در آن مقاله ای ارائه کنم. به هر شکل گویا با فراز و نشیب هائی که صورت گرفت بالاخره امروز این مهم تحقق یافت. خیلی متاسفم که پیش از این خبر آنرا نتوانستم اعلام کنم که بواسطه عدم دسترسی به سایت بلاگر رخ داد . امروز تحت عنوان ” ساختار توانبخشی در ایران وجهان ” مقاله ای را ارائه کردم که امیدوارم متن آنرا بعدا در سایت خودم قرار دهم اما برای دسترسی به اسلایدهای آن می توانید این صفحه را ببینید….

معلولان منتظر بمانند


سالهای زیادی است که از تصویب ضوابط مناسب سازی محیطهای مسکونی و شهری برای معلولان می گذرد اما از اجرا و پایبندی سازمانهای اجرائی بدان خبر مهمی دردست نیست. خانم سام گیس خبرنگار روزنامه شرق در گزارشی نسبتا” مبسوط این موضوع را تحت عنوان ” معلولان منتظر بمانند ” بررسی کرده است.


روزنامه شرق در شماره امروز خود به موضوعحضور مجدد زنان در عرصه آگهی های بازرگانی پرداخته است. به نظر می رسد اگر بخواهیم فهرستی از این فبیل زمینه ها که روزگاری بعد از انقلاب آنها را نفی کرده ایم و اکنون مدتی است یکی یکی بدانها بازگشت می شود – درست یا غلط آن را امروز نمی پردازم – تهیه کنیم ، تصور می کنم بسیار بلند و طولانی خواهدشد. خب مقاله را با عنوان ” حضور دوباره زنان در تبلیغات ” را بخوانید….