مناسبت های ماه آوریل ۲۰۰۸ …

این هم مناسبت های ماه آوریل ۲۰۰۸ از سایت ESCAP 

Special Observances and Meetings

شکوفه های قمصر …

دیروز فرصتی دست داد هم برای زیارت قم و هم دیداری از کاشان و قمصر…شکوفه های درختان طبیعتی بسیار زیبا در قمصر ساخته بودند که دیدنی بود… تصاویری گرفتم که یکی از آنها را تنها برای بیان آن زیبائی در اینجا می گذارم و الا تنها هنری که مطمئنا ندارم عکاسی است….

حد مشارکت در انتخابات …

در سایت مردمک جدولی دیدم که نشاندهنده میزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس است. ببینید… مطلبی هم در این زمینه که به تحلیل پرداخته است در اینجا می توانید بخوانید. برای برخی از افراد ممکن است که مشارکت سی در صدی در تهران با آن تبلیغات وسیع که درچهار حوزه رای گیری در تهران نشان داده می شد که مملو ازجمعیت بود ، جور درنیاید…اما آنها که با کاربرد رسانه های جمعی بویژه تلویزیون آشنا هستند، می دانند که باید چگونه از آن بهره گرفت  و مار را مار نشان داد نه آنکه بنویسی… به هر شکل برای دوستانی که ارتباطات می خوانند و می خواهند از رسانه برای کارهای آتی سود جویند درس های خوبی به همراه داشته است… البته برای سیاسیون هم ایضا” …

تغییر ساعت …

بالاخره گویا تغییر ساعت مشمول الطاف مجدد دوستان در دولت نشد و تغییر یافت ، هر چند آقای الهام آن را قهری و احتمالا از روی اجبار نامید. اما به هر شکل انجام شد و امیدوارم ثابت بماند. قصدی برای سخن گفتن در زمینه محاسن یا معایب آن ندارم ، تنها توجه شما را به نقشه ای که گویای آن است درکدام مناطق و کدام کشورها از این روش استفاده می کنند، جلب میکنم. به نظرم کافی باشد… تذکر این نکته لازم است که به طور مشخص کشورهایی که آب و هوائی متغیر و به تعبیری فصول مختلفی را در طول سال تجربه میکنند بیشتر از آن بهره می برند….

اولین فرماندار نابینا در امریکا…

در حالی که نابینایان در ایران هنوز حق انتخاب شدن برای نمایندگی مجلس را ندارند ، در انگلستان به وزارت و در اندونزی به ریاست جمهوری ودر … می رسند و در جدیدترین اتفاق یک نابینا به فرمانداری نیویورک می رسد….