کنکور برای داوطلبان دارای ناتوانی و معلولیت …

دقیق خاطرم نیست از چه سالی بود، ولی تصور میکنم سالهای میانی دهه شصت بود که با همکاری سازمان سنجش توانستیم بواسطه مشکلاتی که دوستانمان در محل های برگزاری کنکور مواجه می شدند، دانشکده علوم توانبخشی را به عنوان محل برگزاری کنکور دوستان دارای معلولیت، به دلیل اینکه هم مناسب سازی های لازم را انجام داده بودیم و هم حضور خوب دانشجویان توانبخشی را به عنوان رابط و منشی عزیران فراهم کرده بودیم،  بقبولانیم. البته خرده نگیرید که ما که دائم دم از ادغام اجتماعی و حضور معلولان در صحنه های اجتماع می زنیم با کدام توجیه اینکاررا کردیم. تصور میکنم پاسخ روشن است ، تا زمانی که سیستم های عمومی جامعه قابل دسترسی برای همه نیست ما موظف به اندیشیدن تمهیداتی این چنین هستیم. کمااینکه چندی قبل هم به یکی از دوستان جامعه معلولین عرض میکردم که انتقاد شما بر اینکه سیستمی مثل بهزیست کار یا سرویس ویژه حمل و نقل کار درستی نیست ، هر چند بلحاظ فلسفی درست است اما درعمل ما نیاز به آنها داریم تا همین حضور حداقلی بچه ها را بتوانیم شاهد باشیم. به هر صورت قصدم از این مطلب آن است که امسال هم دانشکده ما پذیرای دوستان بود. خبرگزاری مهر هم عکسهایی از این حضور را امروز منتشر کرده است. امید که دوستان ما در رشته های دلخواهشان قبول و شاهد حضور شان در کلاسهای درس دانشگاه باشیم و امید که دانشگاهها بیشتر به فکر اجرای مناسب سازی ها برای دسترسی بهتر معلولان باشند….

بحث و گفتگو در مورد ادغام…

دیروز برنامه ای بحث و گفتگو… انجام شد. هرچند برخی از دوستانی که دلمان می خواست شرکت کنند، نیامدند اما آنها که حضور داشتند به نظرم از بحث بسیار خوبی بهره و لذت بردند. شاید این گونه بحث های چالشی برای نخستین باربود که به این شیوه انجام می شد. به هر صورت شخصا رضایت دارم و با استادان ودانشجویانی هم که صحبت داشتم بر همین نظر بودند. امیدوارم که بتوانیم هرماه این الگو را برای ارائه بحث ها یچالشی با همین شیوه برگزار کنیم. خانم بذرافکن در نظری که در این زمینه ارائه کردند مباحثی را مطرح نمودند که اتفاقا باید عرض کنم قصد ما رسیدن به همین سوالات بود و چالش هایی که در این زمینه مطرح است. ارتباط مسئله با ادغام در جامعه، بحث تکنولوژی های جدید و تنوع رقابت ها، بخث حقوقی مسئله ، رقابت و مسایقه و… دقیقا دلمان می خواهد که همه در این زمینه ها اظهار نظر کنیم تا در نهایت به جمع بندی مناسبی برسیم. بحث در آغاز راه است  و امیدورام که بتوانیم بعد از المپیک و نتایج حاصله توسط ” اسکار ” بار دیگر در جمعی انبوه تر موضوع را بشکافیم….

دعوت ….

همانطور که ملاحظه می کنید برای سه شنبه این هفته برنامه ای در مرکز تحقیقات توانبخشی که مسئولیت آن را بر عهده دارم ، هماهنگ کرده ایم، تا در مورد موضوع اجازه رقابت معلولان با غیر معلولان  که پیش ازاین در مورد آن سخن گفته بودم با دوستان و اندیشمندان به بحث بنشینیم. هر چند ممکن است فضا و محیط کوچک باشد اما از دوستان و یاران علاقمند دعوت می کنم تا در جلسه حضور داشته باشند و انشالله بتوانیم بحث خوب و مستوفی در این زمینه داشته باشیم. مقدم همه دوستان را گرامی می دارم….

نسبت های جنسی ( در کل کره زمین – در ایران)…

موضوع نسبت جنسی در جوامع از منظرهای مختلف مورد توجه است. هم زیست شناسی و هم اپیدمیولوژی وهم علوم اجتماعی و… به این امر توجه خاص دارند. مطلبی در سایت متخصصین بود که به نظرم برای نقل جالب آمد. در اینجا بخوانید….

 
 

با یاد دکتر شریعتی …

خدایا !

به من توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه

کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا

عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا

خوبی بی نمود، عشق بی هوس، تنهائی در انبوه جمعیت

و دوست داشتن، بدون آنکه دوست بداند…روزی کن…..