کنفرانس کودک الکترونیک …

جشنواره و کنفرانس کودک الکترونیک ازامروز آغاز بکار کرد. کنفرانس در تلاشی چه رروزه سعی میکند تا موجبات آغاز یک بحث همگانی را در حیطه برخورد با دیجیتالی شدن در همه چیز و از جمله تعلیم و تربیت و تحت تاثیر قرا گرفتن کودکان فراهم کند. یک سخنرانی هم برای من در نظر گرفته شده است که انشالله شنبه ساعت ۴ بعد از ظهر آن را ارائه خواهم کرد. موضوع سخنرانی، استفاده از کامپیوتر برای توسعه فعالیت های کودکان دارای ناتوانی و معلولیت خواهد بود….

پ.ن دوستانی که مایل باشند می توانند مجموعه اسلایدهای سخنرانی را از اینجا دریافت کنند….

به یاد دکتر کاظمی و یاد حسین (ع) …

امروز به تعبیری سالگرد رقتن ناباورانه دوست و برادر عزیزم دکتر سعید کاظمی آشتیانی است. هنوز هم رفتنش را باور نداریم، چه سعید د رهمه حال در یادمان است و به جد می گویم که در هر دیداری که در کنار دوستان هستیم، محال است یادش و خاطره اش و ذکر گفته هایش را مطرح نکنیم.  این ایام از سوئی مصادف شده است با ایام سوگواری حضرت سیدالشهداء که سعید از ارادتمندان ویژه او بود. خاطره ایام سوگواری که در کنار هم بودیم هیچگاه از ذهن و خاطرم نخواهد رفت. نوع ارادتش به آن حضرت را در گریه های خالصانه اش میتوانستی در یابی  و امید اینکه انشاالله همان حضرت شفاعتش کند که او از آن جمله افرادی بود که دست یاری حسین را به هنگام فشرد…

یکی از دوستان، در ایمیلی که ارسال کرده بودهم زیبا نوشته بود و هم درخواست کرده بود از این تصویر در این روزها استفاده کنیم… با یاد امام حسین (ع) و گرامی داشت یاد سعید که خدایش رحمت کند و روحش شاد باد…

این پرچم احترام است، بیرقی به نشانه گرامی داشت شجاعت های فراموش نشدنی یک انسان، یاران و و خانوادش اش که در تشنگی، گرسنگی و بی خانمانی «نبودن» را انتخاب کردند تا افتخار «بودن» را از قوم جهل برای همیشه سلب کنند. آن ها جنگیدند، کشته شدند، اما همیشه باقی ماندند.   ”