بروز رسانی پایگاه

HTML clipboard


فرصتی دست داد تا برخی از صفحه های پایگاه شامل صفحه های تماس، رزومه و مقالات را بروز رسانی کنم. سعی کردم در صفحه مقالات دسترسی به مقالات علمی پژوهشی و مقالات و یادداشتهایی که در مجلات و روزنامه ها داشته ام را به صورت جداگانه فراهم نمایم. امیدوارم بتوانم بزودی فهرست پیوند ها و قسمت دریافت فایل را هم بزودی بروز نمایم.

روز جهانی نابینایان …

” وقتی وارد مدرسه شان می شوید، غصه می خورید که شما نعمتی دارید که آنها از آن بی بهره اند. نزدیکشان می شوید. با آنها حرف می زنید و به شما می گویند از نعمت هایی که دارند و شما از آن بی بهره اید. و آنگاه برای خود غصه می خورید” اینها را سرکاز خانم غزال مفاخری عکاس خبرگزاری برنا در مورد عکس هایی که بهمناسب روز جهانی نابینایان گرفته اند، نوشته اند. عکس ها را اینجا می توانید ببینید….

عشقی واقعی …

خیلی وقت است ننوشته ام…عطش نوشتن اما همیشه با من بوده است…حال خوشی اما برای نوشتن نبود و نیست اما تذکر ودرخواست دوستان برای آن همیشگی است… لیکن امروز دیدن عکس احمد و خانمش شوقی بیشتر بر انگیخت که نتوانستم همچون این ماهها به سادگی از کنار آنها بگذرم… احمد را اولین بار در جشنواره تاتر معلولان که از کرمانشاه شرکت کرده بود و برنده هم شد دیدم… سراپا شور و اراده بود و حتما هنوز هم هست…یکی دو بار دیگر و ازجمله یکروز هم در آسایشگاه کهریزک دیدم…امروز با دیدن این تصاویر بسیار خوشحال شدم …برای او و همسرش آروزی بهترین ها را دارم…برای دیدن تصاویر کامل اینجا کلیک کنید…