انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران …

دیگر عادتمان شده است که خبر های ناجور را ناگهانی تر از همیشه بشنویم و ککمان هم نگزد. پوست کلفت شده ایم… صبح دیروز دکتر ابراهیمی خبر داد که می گویند منحل شده ایم… انتظارش را از یکسال ونیم پیش داشتیم. زمانی که خبر دادند جلساتی هست شاید سری و بحث بر روی انحلال این دانشگاه … اما هنوز هم کمی انتظار مردانگی بود و خبری و بحثی و گفتگویی و …. خب جز همین خبر انحلال از آن بقیه سراغی نتوانستیم بگیریم…. مبارک و میمون است انشاالله….

روز جهانی نابینایان…

بیست و سوم مهرماه هر سال روز جهانی نابینایان است. پیش از این زیاد در مورد آن نوشته ام…اما امروز ترجیح می دهم تا نوشته های حسن محمد خانی فرزند عزیز مادر سپید را دراین مورد بخوانید. لطفا اینجا کلیک کنید…..پ.ن. عکسهای اینجا را هم ببینید.

سالمندی ….

نهم مهرماه هر سال را روز جهانی سالمندان نامیده اند تا با یادآوری آنان سهم خود را در ادای وظیفه سترگی که د رقبال آنها داریم فراموش نکنیم … به نظر می رسد همانطور که نوشتن در اینجا را فراموش کرده ام یاد آنان را نیز با تاخیر بجا می آورم … ایمیلی از یکی از دوستان داشتم که متن زیر را ارسال کرده بود که اگر برای وبلاگ مناسب است اینجا قرار دهم … به نظر مطلبی است که هر چند ممکن است برخی تصور کنند هنوز جامعه ما بدانجا نرسیده است لیکن من تصورم این است که در این موقعیت قرار داریم و یا بزودی واصل خواهیم شد… پس بد نیست مورد توجه قرار دهیم….

GRANDPARENT’S ANSWERING MACHINE  

Good morning. . . . At present we are not at home but, please leave your message after you hear the beep. beeeeeppp … 

If you are one of our children, press 1 

If you need us to stay with the children, press 2 

If you want to borrow the car, press 3 

If you want us to wash your clothes and do ironing, press 4 

If you want the grandchildren to sleep here tonight, press 5 

If you want us to pick up the kids at school, press 6 

If you want us to prepare a meal for Sunday or to have it delivered to your home, press 7 

If you want to come to eat here, press 8 

If you need money, press 9 

If you are going to invite us to dinner, or take us to the theatre – start talking we are listening !!!!!!!!!!!”