شروعی دیگر …

سلام… در رادیو جوان میان برنامه ای بخش می شود که با این جمله آغاز می شود … همه چیز با یک کلمه آغاز می شود… سلام … و اینک دوباره سلام به همه دوستان و به خودم … امید که بتوانم در این آغاز دوباره تداوم در نوشتن داشته باشم و آنگونه بنویسم که می خواهم و انشاالله مد نظر و خواسته حق باشد….