سلام آقای شهردار …

poster-o

در مورد کانون های معلولان محله قبلا هم نوشته بودم. کاری ارزنده که اداره کل سلامت شهرداری تهران متولی آن است. سرکار خانم ترانه میلادی عضو برجسته انجمن باورر دبیر کل کانون های محلات تهران هستند و این بار طرح نو و ابتکاری خود را با عنوان “سلام آقای شهردار”، به ارسال نامه از سوی شهروندان دارای معلولیت اختصاص داده اند. من فکر می کنم ابتکار ارزشمندی است و هر نامه می تواند حاوی درد دل های دوستان و ارائه راهکارهایی برای زودون مشکلات و نقش های منفی شهر چه به لحاظ مشکلات فیزیکی و چه به لحاظ مشکلات نگرشی باشد. کارهای خوبی هم انجام شده است که خب کم نیستند اما هنوز فاصله ها بسیار است. جمع این نامه ها ان شاالله در کتابی تنظیم شوند که خود می تواند سند مهمی برای آینده باشد تا نقشی مقایسه ای را ایفا نماید. برای اطلاعات بیشتر به سایت کانو ن معلولان محله مراجعه کنید….