رسانه و سلامت

از طرف مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا وسیما دعوتی شده بود برای جلسه ای دردفتر ریاست مرکز پیرامون فصلنامه ” پژوهش و سنجش ” و اختصاص یک شماره آن به صورت ویژه نامه به موضوع مهم ” رسانه و سلامت ” . خب کار خوب و مثبتی است . نگاهی به شماره های قبلی فصلنامه حکایت از آن دارد که موضوعات مختلفی مانند دین و رسانه، رسانه و زن، آموزش و رسانه ، خبر ورسانه و.. تاکنون شماره های مختلفی را بخود اختصاص داده اند و این مهم در مورد سلامت که می باید محور تمام فعالیتها دریک جامعه باشد تا کنون مورد غفلت واقع شده است. خود بهتر می دانید که امروز رسانه به بخشی تفکیک ناپذیر اززندگی مردم در همه جوامع بدل شده است و اصولا درتمامی لحظات زندگی – به تعبیری از پیش از تولد تا بعد از مرگ – همه با رسانه درگیر هستیم . این میزان اهمیت را در کمتر موضوعی می توان یافت . دقیقا در مورد سلامت هم وضعیت به همین گونه است . زندگی بشر با موضوع سلامت آنچنان آمیخته است که لحظه ای هم نمی توان از آن غفلت نمود . اما آنچه امروز دررسانه و بویژه سیما در حیطه سلامت می گذرد، به هر صورت فاقد یک انسجام و روند منطقی است . تسلط دیدگاه پزشکی بر آنچه پیرامون سلامت در رسانه ها اعم ازتلویزیون ، رادیو و .. مطرح است ، مانع از حضور قوی و مداوم آنچه پیشگیری خوانده میشود در برنامه ها شده است. باید اتفاق رخ دهد وبعد بگوئیم چه باید کرد. این داستانی است که سالهاست تکرار می شود . اما فرصت مطرح شده در این شماره از فصلنامه را باید قدر شناخت و به تبیین درست نحوه حضور موضوع سلامت از دیدگاهی علمی و تخصصی در رسانه پرداخت. باشد تا دست اندرکاران رسانه با تامل بیشتر بدنبال راهکارهای نو و پسندیده بویژه با تاکید بر آموزش سلامت با شیوه و مدل های مناسب و بهره گیری از متخصصان آموزش بهداشت و سلامت باشند. مترصد می مانیم تا فراخوان فصلنامه منتر شود و انشالله درآن زمان از همین طریق دوستان را در جریان قرار خواهم داد…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.