ای کاش معلم باشم…

در کامنت های زیر تصویری در یکی از شبکه های اجتماعی که روز معلم را تبریک گفته بود، فردی این جمله را نگاشته بود که ” ای کاش معلم بودم”…حسی قوی در جمله وجود داشت که به فکرم برد…سالهاست در کسوت معلمی گام برداشته ام، اما آیا توانسته ام آن گونه که شایسته معلم بودن است رفتار کنم؟ ویژگی های معلمی را دارا شوم؟ در مسیر دانش و تجربه افزایی گام بردارم؟ حسن سلوک و اخلاق معلمی را بیاموزم و عمل کنم؟ اینها شاید گوشه ای از وظایف معلم و ویژگی های مهم آن است که هر معلمی باید بیاموزد و عمل کند که بسیار هم سخت است… آروز می کنم که به طور شایسته در این مسیر قدم نهاده باشم و راه را ادامه دهم…امسال مناسبت های روز پدر، معلم، کارگر و تولد امام عدالت ع تقارن یافته است. از هر کدام می توان به دیگری نقب زد…از هر کدام دیگری را سراغ گرفت…این ایام خوب را به همه دوستان تبریک می گویم و آرزوی سلامتی و توفیق برای همه دارم…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.