و دوباره مهرانه قائمی


مدتی است که خیلی از دوستان برای کمک به مهرانه قائمی که نیازمند تعویض ریه های خود است ، زحمت می کشند . امیدوارم هرچه زودتر امکان اعزام او به خارج از کشور فراهم شود و با سلامتی به میهن بازگردد . از آنجائیکه برخی نیاز به دیدن مدارک و عکس های مهرانه داشتند من هم سعی کردم که آنها رادریک صفحه که براحتی برای همه قابل دریافت باشد قراردهم که اکنون آماده است وآنرامی توانید در این صفحه ببینید…

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.