بسمه تعالی

 

تعامل چند جانبه برای حل مشکلات ناشنوايان

دکتر محمد کمالی

kamali@mkamali.com

   دوم تا هشتم مهرماه هر سال از سوي مجامع جهاني بعنوان هفته جهاني ناشنوايان انتخاب شده است . خوشبختانه در سال 80 شوراي فرهنگ عمومي با پيشنهاد روز هشتم مهرماه بعنوان روز جهاني ناشنوايان در ايران موافقت نمود. بديهي است هدف از برگزاري روزهاي جهاني جلت توجه مردم جهان به مسائل و موضوعات مهم و ارزشمند براي جوامع است . تعبير روز جهاني حكايت از آن دارد كه آن پديده ، به نوعي با تمامي مردم دنيا مرتبط است و موضوعي محلي يا ملي نيست بلكه جنبه عمومي و جهاني دارد. هر چند بايد مطابق آن شعار معروف جهاني فكر كرد و محلي عمل نمود .

    ناشنوايان و كم شنوايان دسته اي از شهروندان در هر جامعه اي هستند كه تنها در يكي از حواس خود داراي اختلالاتي هستند كه ممكن است دامنه اي از كم شنوايي تا ناشنوايي مطلق را در برگيرد. ليكن آنچه اغلب مورد توجه عموم قرار نمي گيرد، سالم بودن مابقي اندامها، حواس و تفكر و انديشه ناشنوايان است. نگرش منفي در جوامع نسبت به پديده ناتواني و معلوليت اغلب در مورد ناشنوايان كه بلحاظ ظاهري قابل تشخيص هم نيستند، به نوعي بروز مي نمايد كه بيشتر از سوي فرد داراي ناشنوايي اعمال مي شود بدين صورت كه بواسطه خجالت، ترس و از حضور در مجامع دوري مي گزيند ، نزد دوستان، اقوام و فاميل نمي رود و گوشه گيري و انزوا يكي از معضلات اساسي و پيش رو براي ايشان است. هر چند بايد پذيرفت كه اجتماع و مردم نيز معمولأ رفتار مناسبي را از خود نشان نداده اند كه فرد مبتلا به اختلال شوايي اينگونه منزوي مي شود.

   امروزه با استفاده از روشهاي پيشرفته و اغلب ساده امكان تشخيص كم شنوايي و ناشنوايي در دوران نوزادي امكان پذير گرديده است و اين امر از آن جهت اهميت دارد كه برنامه هاي درماني و بويژه توانبخشي افراد مبتلا به اختلالات شنوايي بايد در سنين پائين و بسيار سريع آغاز شود . از نظر متخصصين هر چه زمان تشخيص و آغاز برنامه هاي توانبخشي زودتر باشد ، امكان الحاق ، حضور در جامعه و ايفاي نقش مؤثر در آن بشدت افرايش مي يابد. حتي در برخي برنامه هاي درماني از جمله كاشت حلزون بعد از گذشت از يك مرحه سني اقدامي امكان پذير نخواهد بود.

    آموزش و پرورش كودكان ناشنوا و كم شنوا نيز داراي اهميتي اساسي است. هر چند در چند سال اخير قدمهاي مؤثري توسط سازمان آموزش و پرورش استثنائي براي بهبود اين امر صورت گرفته است ، ليكن هنوز تا وضعيت مناسب ، گامهاي فراواني باقي است. استفاده از كلاسهاي تلفيقي در مدارس عادي مي بايد در يك برنامه ميان مدت جاي خود را به آموزش فراگير و حضور كودكان كم شنوا در مدارس عادي بدهد و اين امر ميسر نمي گردد مگر آنكه نظام آموزش و پرورش عادي، بيش از پيش خود را در اين امر سهيم نمايد. از سوي ديگر براي ورود به دانشگاه ها نيز برگزاري آزمون با استفاده از رابط ناشنوايان و وقت اضافي منظور شده است كه متأسفانه در مورد آزمونهاي كارشناسي ارشد گويا هنوز سازمان سنجش اقدامي در اين زمينه نداشته است كه انتظار مي رود ، در آزمون سال جاري دقت نظر و توجه خود را شامل اينگونه داوطلبان بنمايد.

   در طول چند سال گذشته امكان استفاده از برنامه هاي تلويزيوني با استفاده از رابط ناشنوايان آغاز گرديده است كه بسياري از ناشنوايان را قادر ساخته است تا بعد از گذشته سالها كه تنها از تلويزيون صامت استفاده مي كردند بتوانند با محتوا و گفتار برنامه ها و فيلم ها استفاده از رابط ناشنوايان در مورد فيلم ها وكارتونها براي اولين بار در ايران صورت گرفته است استفاده نمايند. اينك كه با استفاده از فن آوري هاي نوين امكان استفاده از زيرنويس در سيما فراهم گرديده است ، ناشنوايان درخواستي را مطرح كرده اند تا در اين زمينه هم اقدامي صورت پذيرد كه سازمان صدا و سيما نيز با توجه به دلايل مختلف از جمله هزينه بالا، زمان طولاني براي تهيه آن و شايد مهمتر از آن اينكه شما فيلمي را كه به زبان اصلي پخش مي كنيد، امكان زيرنويس فارسي داريد نه اينكه فيلمي كه به زبان فارسي پخش مي شود زيرنويس فارسي هم داشته باشد، امكان اقدام نداشته است. چنانچه امكان استفاده از decoder در منازل ناشنوايان فراهم مي گرديد و تلويزيون هم مي توانست برخي برنامه ها را به اين شكل و بر روي سيگنال مخصوصي براي اين گروه پخش نمايد، آنگاه مشكل فوق حل مي گشت. همه اينها نيازمند تعاملي چند جانبه بين انجمن ها و خانواده هاي ناشنوايان، سازمان بهزيستي، سازمان آموزش و پرورش استثنائي و سازمان صدا و سيما كه اميد است به نتيجه مطلوبي دست يابند.

    در انتها به سهم خود اين روز و هفته را به همه كم شنوايان و ناشنوايان عزيز كشورمان و خانواده هاي گرامي آنها تبريك مي گوئيم.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@mkamali.com

حق کپی محفوظ است . نقل مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است  

تغييرشکل صفحه 1/1/83