يکی از فعاليتهائی که از ابتدای راه اندازی سايت مدنظر داشتم ، تهيه و دراختيار نهادن مجموعه های اسلايد بوده است. هرچند درسال 81 اينکار بخوبی و در هرماه انجام شد ولی متاسفانه در سال 82 امکان زيادی برای انجام اين فعاليت نداشتم . اميدوارم در سال 83 اينکار به صورت منظم و ماهيانه صورت پذيرد.

مجموعه های سال 1383

فروردين 83         " عشق "    170  KB  ارديبهشت 83      " پروانه "     343 KB

 خرداد  83

تير 83

مرداد  83

شهريور 83

مهر 83

 آبان  83
آذر   83   دی 83

بهمن83

اسفند 83

مجموعه های سال 1382

از آن مجموعه ها که دلم می خواهد در اينجا قرار دهم در سال 82 کمتر امکان طراحی و اجرا داشتم . بهمين دليل برخی از مجموعه های اسلايد را که در سخنرانی ها يا دوره های آموزشی ارائه نموده ام در اين قسمت قرار می دهم.

 خرداد 82       قدر خود را بدانيد "      378  KB 

مهر 82 " تعيين اهداف در برنامه های آموزش بهداشت"  214 KB
آبان 82  " پايش و ارزشيابی برنامه های آموزش بهداشت "  143 KB آذر 82  " مروری بر اصول توانبخشی "   556  KB
دی 82  " توانبخشی مبتنی برجامعه "    542 KB بهمن 82   " اصول طبقه بندی ICF ، معلوليتها "  527  KB
اسفند 82 " ساختار توانبخشی در ايران وجهان "   311  KB  

مجموعه های سال 1381

 فروردين 81      " ده گل سرخ برای شما "      285   KB  ارديبهشت 81    " خداوندا به ما عطا کن "    315  KB 
 خرداد 81       " ده توصيه برای زندگی بهتر"      378  KB  تير 81     " با همکارانم "    85    KB
 مرداد 81      " رهائی از استرس "      85    KB  شهريور81       " با مديران "       88    KB
آبان  81      " اسلايدهای مقاله کنفرانس کويت "      598  KB آذر    81     " باز هم ده توصيه برای زندگی بهتر "    81    KB
اسفند 81    "چهار شمع ، اميد ، ايمان ، صلح وعشق"   241  KB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@mkamali.com

حق کپی محفوظ است . نقل مطالب با ذکر ماخذ بلامانع است  

تغييرشکل صفحه 1/1/83