روزجهانی معلولان گرامی باد

 امروز

 

 

بسمه تعالي

 شرح فعاليت هاي  علمی (CV )

 دکتر محمد کمالی

§    مشخصات فردی

*       نام و نام خانوادگی: دکتر محمد کمالی

*       شغل: عضو هیأت علمی دانشگاه                                               

*       تاریخ تولد: 1338

*       محل تولد: تهران

*       رتبه دانشگاهی: استاد یار پایه 20

*       محل اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران ـ دانشکده علوم توانبخشی

*       وضعیت تأهل: متأهل

*       آدرس: میرداماد ـ میدان مادر ـ خیابان شاه نظری ـ دانشکده علوم توانبخشی

*       تلفن: 22221577

*       دورنگار: 22220946

§    تحصیلات دانشگاهی

*       دکتری تخصصی آموزش بهداشت       دانشگاه تربیت مدرس                    1378

*       کارشناسی ارشد آموزش بهداشت        دانشگاه تربیت مدرس                        1368

*       کارشناسی فیزیوتراپی             دانشکده علوم توانبخشی و رفاه اجتماعی        1363

 

§    سوابق کاری و اجرایی

*       1359 تا 1361 : مسئول نهضت سوادآموزی ناحیه 17 ومنطقه 12 تهران

*       1361 تا 1365 : مسول بخش طرحها و تحقیقات جهاددانشگاهی گروه پزشکی

*       1363 تا 1364 : کارشناس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

*       1365 تا کنون : عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

*       1364-1376: مدیر گروه کارشناسی اعضاء مصنوعی

*       1367 تا 1369 : مدیرکل امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

*       1369 تا 1371 : مدیرکل امور فارغ التحصیلان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

*       1371 تا 1374 و 1376 تا 1381 : معاون اموز توانبخشی ، سازمان بهزیستی کشور

*       1379 تا 1383 و 1383 تا کنون : عضو هیات رئیسه کمیته ملی پارا المپیک  

*       1376 تا 1378 : عضو زیر گروه توانبخشی فرهنگستان علوم پزشکی

*       1379 تا 1382 : مدیر گروه اپیدمیولوژی و بهداشت باروری  پژوهشکده رویان

*       1381 تا 1383 و 1383 تا کنون:  عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی توانبخشی اجتماعی

*       1383 تا 1384 : معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي ايران

*       1383 تا کنون : مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

*       1382 تا کنون : عضو کمیته فنی دانشکده علوم توانبخشی

*       1384 تا کنون : عضو کمیته ارزشیابی دانشکده علوم توانبخشی

*       1383 تا کنون : عضو دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی

*       1384 تا كنون : عضو كميته اجتماعي كمسيون علمي راهبردي ؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام

*       1385 : عضو شورايعالي ارتباط دانشگاه با صنعت، دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

§    فعالیتهای آموزشی و تدریس دروس

*       بهداشت عمومی

*       اصول توانبخشی/ توانبخشی آموزشی

*       ارگونومی و بیماریهای ناشی از کار ( برای کاردرمانگران)

*       مدیریت کارگاه های ارتوپدی فنی

*       جامعه شناسي پزشكي /جامعه شناسی توانبخشی و توانبخشی اجتماعی

*       اصول ارتباطات (مهارتهای برقرای ارتباط)

*       ارتباطات در آموزش بهداشت

*       روش تحقیق / روش تدریس

 

§    فعالیتهای علمی ـ پژوهشی

 

الف) سردبیر نشريه فصلنامه پيام توانبخشی

 ب) نگارش مقالات به زبان فارسي

 1-      مروری بر حقوق افراد دارای معلولیت

 فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال دوم شماره 7، بهار 1382، صص 83-110

2-      حقوق بشر و ناتوانی ( معلولیت )

 فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال سوم شماره 11، تابستان 1383، صص41-55

3-      بررسی نحوه ارائه خدمات توانبخشی به آسیب دیدگان زلزله گیلان و فارس

 فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال سوم شماره 13، زمستان 1383 ، صص 147-161

4-      فقر و ناتوانی . فقردر ایران . گزارش سمینار فقر در ایران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، صص 387-407

5-      بررسی تاثیر کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت بدنی دانش آموزان.

فصلنامه پیام توانبخشی ، سال اول شماره اول ، بهار و تابستان 1382 ، صص35-40

6-      بررسی وضعیت ناباروری در مراجعه کنندگان به پژوهشکده رویان

مجله علمي پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تبریز. سال بيست و هشتم . شماره اول 0 بهار 1385 . صص 129-134

7-      عوامل موثر بر رضايت والدين كودكان كم توان ذهني در مراكز توانبخشي خصوصي تهران

فصلنامه پیام توانبخشی . در دست چاپ

8-      تجویز سمعکهای قابل برنامه ریزی و دیجیتالی و مقایسه عملکرد آنها در کاهش ناتوانی ناشی از نقص شنوائی...

مجله علمی گوش، گلو وبيني ، انجمن گوش ، گلو و بيني ايران، سال هفدهم. شماره سوم . پائيز 1384 . صص 103-106

9- جايگاه توانبخشي در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي

فصلنانه حقوق تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي ، سال اول ،شماره 2و3 ، تابستان و پائيز 1384- صص 37-50

 

ج) نگارش مقالات به زبان انگليسي

1- Kamali M., “ The Effect of Health Belief Model on Posture of School students”. Saudi Journal of Disability and Rehabilitation. Vol. 9(1). January-March 2003. pp 50-54

2- Kamali M. et all. , “The Survey on Infertility in Royan Institute”. Waite to publish.

3-Saeedi H., Kamali M. , Sokhangoee Y. , Siros H. ” Predisposing and Enabling Factors Related to Prosthetic Use by Men with a Traumatic Transtibilal Amputation”. Orthopeadie- Technik Quarterly,English Edition,II 2005

4- Bashardoust S. Ebrahimi E. …Kamali M., “ effects of He-Ne Laser Irradiation on Osteosynthesis”. Osteosynthesis and Trauma Care. Vol 11(Aug2003) .pp S17-S20

 

د) ترجمه و تأليف كتاب

1-   طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ترجمه) . انشارات مركز آمار ايران. 1384

2-   فرهنگ اصطلاحات سالمندی (ترجمه : در دست چاپ)

 

ه ) طرح های تحقیقاتی

1-  بررسی شیوع اختلال نقصان توجه بیش فعالی در کودکان تولد یافته با روش درمان نازائی در پژوهشکده رویان در فاصله سالهای  1372-1376. پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی- 1381

2-  بررسی وضعیت مراجعین به موسسه رویان در فاصله سالهای 1371-1380. پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی- 1382

3-   تدوین الگوی توانبخشی حرفه ای برای کم توانان ذهنی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 1378 تا 1379

4-  طراحی و تدوین الگوی توانبخشی در بلایای طبیعی ( نحوه ارائه خدمات توانبخشی موردنیاز به آسیب دیدگاه ناشی از بلایای طبیعی) وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور 1379 تا 1380

5-  بررسي وضعيت كودكان متولد شده با روش هاي كمكي در موسسه رويان جهاد دانشگاهي علوم پزشكي اران - 1383

6-  ارزشیابی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایران . سازمان بهزیستی کشور ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   1380 تا 1383 ( تدوين گزارش نهائي در 6 جلد)

 

و) سخنرانی های علمی:

 1- “The Survey on Infertility in Royan Institute”. Royan International Research Award. 11-13 SEP. 2002. Tehran

2-“Review the Community Based Rehabilitation in Iran”. WHO Meeting to Develop Guidelines for Strengthening Community Based Rehabilitation (CBR) in Developing Countries. 1-2 NOV. 2004. Geneva

3-“Multisectoral Collaboration in CBR A view from IRAN “. International Consultation on Reviewing Community Based Rehabilitation (CBR). 25-28 May. 2003. Helsinki, Finland 

3- “The Effect of Health belief Model on Posture of Therani Students”. Kuwait First International Physical Therapy Congress. 19-21 OCT. 2002. Kuwait

1-    "آموزش بهداشت مبتنی بر شواهد " در کنگره علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، سخنرانی کلیدی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( زاهدان - 1384)

2-    " اصول برنامه های توانبخشی به دنبال بروز بلایای طبیعی " در کارگاه آموزشی  توانبخشی در بلایای طبیعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران ـ 1384)

3-    "کاربرد طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت " در کارگاه آموزشی طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت ،پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان و مرکز تحقیقات اجتماعی و روانی سالمندان (تهران- 1384 )

4-  " اصول توانبخشی " در دوره کوتاه مدت بهداشت و سلامت سالمندان ویژه پزشکان ( تهران 1384) ، مرکز تحقیقات اجتماعی و روانی سالمندان- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5-  " فقر وناتوانی " در سمینار فقر در ایران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران -1383)

6-  " مهارتهای ارتباطی " در کارگاه آموزشی مهارتهای پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و ایدز. معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  (تهران 1383)

7-  " اصول نیاز سنجی بهداشتی " در کارگاه آموزشی نیاز سنجی د ر برنامه های آموزش سلامت. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(تهران 1383)

8-   " ساختار توانبخشی در ایران و جهان " در سمینار ساختار توانبخشی بین الملل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  ( تهران 1382)

9-  " عناصر مهم در داوری طرحها" در کارگاه آموزشی داوری طرح های تحقیقاتی، دانشکده علوم توانبخشی( تهران -1381)

10-     " نحوه ارائه خدمات توانبخشی مورد نیاز به آسیب دیدگان ناشی از بلایای طبیعی " در اولین همایش امداد ونجات کشور، حمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی( اسفند 1381)

11-     " مرور قوانین مصوب سازمانهای بین المللی در زمینه حقوق افراد دارای ناتوانی" در کارگاه آموزشی حقوق افراد دارای معلولیت . مرکز مطالعات حقوق بشر ، سازمان بهزیستی کشور ، 1380

12-     " ارتوپدی فنی در دهه آینده ، ایران و جهان" در پنچمین کنگره ارتز و پروتز ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران ،آبان 1379)

13-     " اصول توانبخشی در پرستاری" در کنگره سراسری پرستاری توانبخشی ، سخنران ویژه، ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، (بهمن 1378)

14- "طبقه بندی جدید آسیب، ناتوانی ، معلولیت " در همایش بین المللی کودکان با ناتوانی هوشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، (تهران ،اردیبهشت 1379)

15-          " کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی درتغییر پوسچر دانش آموزان" ، یازدهمین کنگره فیزیوتراپی، اردیبهشت 1379.

 

ح) راهنمائی و مشاوره پایان نامه ها:

1-   راهنمائی بیش از 30 پایان نامه کارشناسی ارشد

2-   مشاوره در بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد

بعلت حجم زياد عناوين از نوشتن موارد فوق خودداري شده است.

 

ط) عضویت در انجمن ها و محافل علمی:

1.     عضو انجمن فیزیوتراپی ایران

2.     عضو انجمن آموزش بهداشت ایران

3.     عضو هيأت تحریریه مجله علمي آموزش بهداشت  

4.     عضو کمیته تخصصی توانبخشی در هشتمین و نهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 1381 و 1382

5.     عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش و کنگره علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

6.     داور جشنواره بین المللی رویان ، از نخستین دوره تا کنون

7.     عضو کمیته علمی همایش سراسری جانباز، تربیت بدنی و علوم ورزشی( تهران -1381)

8.     عضو کمیته علمی کنگره های فیزیوتراپی کشور از ابتدا تا کنون

9.     دبیر علمی چهاردهمین کنگره علمی فیزیوتراپی ایران، اردیبهشت 1382

10.عضو کمیته علمی کنگره کیفیت زندگی ( تهران -1382)

11.عضو کمیته علمی کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران ( تهران -1381)

12.عضو هيأت تحریریه  مجله تعلیم و تربیت استثنائی سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور

13.عضو هيأت تحریریه مجله علمي انجمن فیزیوتراپی ایران

14.عضو هیات امناء انجمن ضایعات نخاعی

15.عضو هيأت مدیره انجمن مطالعات ایدز ، اعتیاد و رفتارهای پرخطر

16. عضو كميته اجتماعي كمسيون علمي راهبردي ؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام

 

ی) طراحی، برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی

1.   برگزار کننده کارگاه آموزشی " روش تحقیق برای دانشجویان کمیته پژوهشی دانشجوئی " . دانشکده علوم توانبخشی.  1385

2.     برگزار کننده کارگاه آموزشی " روش تحقیق کیفی " . سازمان آموزش و پرورش استثنایی . 1384

3.     برگزار کننده کارگاه آموزشی " مهارتهای ارتباطی " . دانشکده علوم توانبخشی.1384

4.     برگزار کننده کارگاه آموزشی " روش تحقیق " . دانشکده علوم توانبخشی.  1384

5.   برگزار کننده کارگاه آموزشی " روش تحقیق برای فیزیوتراپیست ها " .انجمن فیزیوتراپی ایران و دانشکده علوم توانبخشی.  1384

 

 

اگر مقاله يا مطلبی برای انتشار داريد می توانيد برای قرار دادن در اين سايت با من تماس بگيريد  صفحه تماس

webmaster@mkamali.com

صفحه اصلی
کلاس روش تحقيق
صفحه توانبخشی
پايان نامه ها
دريافت فايل
مقالات شما
وبلاگ توانبخشی ايران
وبلاگ آموزش بهداشت
يادداشتهای روزانه من
لينکهای توانبخشی
آرشيوسخنان برگزيده
مقالات من
درباره من
 اخبارگذشته سايت
تماس با من
دفتريادبود
پرسش های شما
 جستجو

فصلنامه پيام توانبخشی

 

 

 

 

 

متن کامل مقالات فصلنامه پيام توانبخشی شماره اول

 

تغيير شکل صفحه 15/9/83

حق کپی محفوظ است. نقل مطالب با قيد منبع بلامانع است.

بهترين وضعيت نمايش 800*600