مباحث درسی 

 

جدول گانت

برای رسیدن به یک برنامه زمانی مناسب ، بهترین شیوه استفاده از جدول زمانبندی گرافیکی گانت می باشد. در زیر یک نمونه از این جدول را مشاهده می کنید.


 نمونه جدول گانت برای برنامه زمانبندی طرح تحقیق

رديف

فعاليتهاي اجرائي

زمان كل

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

10. 

11.  

12.

13.

14. 

        1.    

 نوشتن طرح تحقیق

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2.    

 ارائه به گروه آموزشی

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        3.    

 تصویب در گروه و ارجاع به کمیته تحصیلات تکمیلی

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        4.    

 تصویب در کمیته تحصیلات تکمیلی

 

 

 

 *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        5.    

مروری بر برسی های قبلی

 

 *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

   

        6.    

 جمع آوری داده ها

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

        7.    

ورود اطلاعات به رایانه

 

 

 

 

 

 *

*

*

 

 

 

 

 

 

 

        8.    

 تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

*

 

 

 

 

 

        9.    

 نوشتن گزارش تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

*

 

 

 

      10.   

 دفاع از پایان نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *

 

 

 

 درس بعدی

 

تمرین کلاسی

 - جدول برنامه اجرايی و يا جدول گانت تحقيق خود را رسم کنيد.

 

 دعوت به همکاری

استاد ارجمند ، دوست عزيز دانشجو و دانش پژوه

مباحثی که در اينجا به نظر شما رسيده است جسارت هائی از دانشجوئی است که صرفا بخاطر آغاز حرکتی نوين در مسير پرشتاب فنآوری های نو در ايران و در حوزه علوم توانبخشی بدان دست يازيده است. بديهی است با نقاط ضعف و کاستی هائی همراه است که نظرات ، انتقادها و پيشنهادات ارزنده شما می تواند راهگشای آن به مسير مطلوب و صحيح باشد. بنابراين تقاضا دارد با نظر لطف خود ، من را در ادامه اين راه ياری نمائيد. آنچه شما ارائه خواهيد نمود در صورت تمايل خودتان با نام و آدرس شما در صفحه ويژه ای  قرار خواهد گرفت . اميدوارم بزودی با استفاده از مقالات و مطالب ارسالی شما اين مبحث به يکی از فراگيرترين کلاسهای " روش تحقيق الکترونيک " در ايران مبدل شود.خوشحال خواهم شد چنانچه بتوانم از نظر ها ، پيشنهاد ها ، پرسش ها و مقالات شما در اين قسمت استفاده نمايم . موضوعات زير برای بحث و پژوهش پيشنهاد می شوند:

  •    مشکل توانبخشی در کشور چيست؟

  •    مهمترين مسائل معلولين کدامند؟

  •    چرا تحقيق در مورد مسائل ناتوانی مهم است؟

   چنانچه پرسش ، نظر و يا پيشنهادي داريد ، برايم بنويسيد. پيشاپيش از نظر ها و پيشنهادات شما سپاسگزاري مي کنم. 

 کدام يک از موارد زير را مي خواهيد بفرستيد؟

پرسش مشکل پيشنهاد تقدير

 موضوع

 مطلب خود را در فضاي زير بنويسيد:

 لطفا نحوه تماس با خود را مشخص کنيد:

  نام

E-mail

تلفن

فاکس

لطفا" در مورد اين موضوع د راسرع وقت پاسخ دهيد.

امروز

سرفصل های درس

مقدمه
 انتخاب موضوع
مرور بررسی های قبلی
بيان مسئله تحقيق
 اهداف تحقيق
فرضيه يا سوالات مهم
تعريف مفاهيم ومتغيرها
مقياس اندازه گيری
جامعه مورد مطالعه
جمع آوری اطلاعات
  تجزيه و تحليل دادها
برنامه ريزی اجرا
ملاحظات اخلاقی
محدوديت های پژوهش
گزارش نويسی

 

پيوندهای داخلی

مرکزملی تحقيقات علوم پزشکی
مركز اطلاعات و مدارك علمي
بانک اطلاعات توانبخشی ايران
 مقالات علوم پزشکی ايران

دانشگاه علوم پزشکی ایران

وبگاه توانبخشی ایران
 
 
 
 

 

پيوندهای خارجی

Google
Medline
Medscape
Google Scholar
Free Medical Journals
 
 
 
 
 

 

پيوست ها

مثال های درس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کليه حقوق محفوظ ومتعلق  به دکتر محمد کمالی است .نقل مطلب از کلاس روش تحقيق صرفا با ذکر نام و نشاني کامل سايت و نويسنده مجاز می باشد .