مباحث درسی 

   

  مروری بر  بررسی های قبلی

 در اين قسمت توضيحاتی پيرامون ضرورت بررسی مطالعات قبلی و نحوه انجام آندرهنگام تهيه طرح تحقيق تحقيق  ارائه می گردد .

اهداف درس

شما درپايان اين قسمت بايد قادر باشيد:

 • دلايل اهميت مرور بر بررسی های قبلی چيست؟

 • چگونه بررسی های قبلی را مرور کنيم؟

 • نحوه بيان مرور بر بررسی های قبلی چگونه است؟

  درس بعدی


 • برای کسب اطلاعات در زمینه مورد تحقیق می باید به منابع مرجع مراجعه نمود منظور از منابع مرجع هر فرد یا هر چیزی است که به عنوان ماخذ اطلاعات مورد مراجعه قرار می گیرد بویژه آنها که مورد مراجعه فوری قرار می گیرند. کتابهای مرجع معمولا به گونه ای تالیف می شوند که هر کسی می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را به راحتی و سرعت در آنها پیدا کند. مهمترین منابع دردسری عبارتند از:

 •  نظرات افراد متخصص و صاحب نظران

 •  منابع منتشر شده

  •  مراجع غیر ادواری شامل:

 • کتابشناسی ها

 • دانشنامه ها

 • فرهنگ ها  

 • دستنامه ها

 • درسنامه ها  

 • دستور نامه ها

 • سالنامه ها

 • اطلس ها

 • نشان نامه ها

 • سرگذشت نامه ها

 •  مراجع ادواری شامل :

 •   کتابشناسی ها

 •  فهرست های مندرجات :کتاب، نشریات ادواری مثل ژورنالها

 •  منابع منتشر نشد ه شامل :

 • پایان نامه ها

 • گزارش های فنی

 • گزارش تحقیق

 • آمارها 

 • پروانه های ثبت اختراعات

 • صورت جلسه ها

 • مشاهدات فردی 

 •  بانکهای اطلاعاتی در اینترنت همچون :  Medline  برای استفاده از مدلاین می توانید از لینک های سمت راست صفحه استفاده کنید.            

 درس بعدی

 

تمرین کلاسی

 - منابع خود را برای مروری بر برسی های گذشته پيدا و ادبيات موضوع را مرور کنيد و سپس بنويسيد.

 دعوت به همکاری

استاد ارجمند ، دوست عزيز دانشجو و دانش پژوه

مباحثی که در اينجا به نظر شما رسيده است جسارت هائی از دانشجوئی است که صرفا بخاطر آغاز حرکتی نوين در مسير پرشتاب فنآوری های نو در ايران و در حوزه علوم توانبخشی بدان دست يازيده است. بديهی است با نقاط ضعف و کاستی هائی همراه است که نظرات ، انتقادها و پيشنهادات ارزنده شما می تواند راهگشای آن به مسير مطلوب و صحيح باشد. بنابراين تقاضا دارد با نظر لطف خود ، من را در ادامه اين راه ياری نمائيد. آنچه شما ارائه خواهيد نمود در صورت تمايل خودتان با نام و آدرس شما در صفحه ويژه ای  قرار خواهد گرفت . اميدوارم بزودی با استفاده از مقالات و مطالب ارسالی شما اين مبحث به يکی از فراگيرترين کلاسهای " روش تحقيق الکترونيک " در ايران مبدل شود.خوشحال خواهم شد چنانچه بتوانم از نظر ها ، پيشنهاد ها ، پرسش ها و مقالات شما در اين قسمت استفاده نمايم . موضوعات زير برای بحث و پژوهش پيشنهاد می شوند:

 •    مشکل توانبخشی در کشور چيست؟

 •    مهمترين مسائل معلولين کدامند؟

 •    چرا تحقيق در مورد مسائل ناتوانی مهم است؟

   چنانچه پرسش ، نظر و يا پيشنهادي داريد ، برايم بنويسيد. پيشاپيش از نظر ها و پيشنهادات شما سپاسگزاري مي کنم. 

 کدام يک از موارد زير را مي خواهيد بفرستيد؟

پرسش مشکل پيشنهاد تقدير

 موضوع

 مطلب خود را در فضاي زير بنويسيد:

 لطفا نحوه تماس با خود را مشخص کنيد:

  نام

E-mail

تلفن

فاکس

لطفا" در مورد اين موضوع د راسرع وقت پاسخ دهيد.

امروز

سرفصل های درس

مقدمه
 انتخاب موضوع
مرور بررسی های قبلی
بيان مسئله تحقيق
 اهداف تحقيق
فرضيه يا سوالات مهم
تعريف مفاهيم ومتغيرها
مقياس اندازه گيری
جامعه مورد مطالعه
جمع آوری اطلاعات
  تجزيه و تحليل دادها
برنامه ريزی اجرا
ملاحظات اخلاقی
محدوديت های پژوهش
گزارش نويسی

 

پيوندهای داخلی

مرکزملی تحقيقات علوم پزشکی
مركز اطلاعات و مدارك علمي
بانک اطلاعات توانبخشی ايران
 مقالات علوم پزشکی ايران
دانشگاه علوم پزشکی ایران
وبگاه توانبخشی ایران
 
 
 
 

 

پيوندهای خارجی

Google
Medline
Medscape
Google Scholar
Free Medical Journals
 
 
 
 
 

 

پيوست ها

مثال های درس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کليه حقوق محفوظ ومتعلق  به دکتر محمد کمالی است .نقل مطلب از کلاس روش تحقيق صرفا با ذکر نام و نشاني کامل سايت و نويسنده مجاز می باشد .