سخن امروز

 ثروت دانا ، همان علم و دانش اوست. پاسکال

روزجهانی معلولان گرامی باد

 

عناوين  مصاحبه ها

 
 
 

 مفهوم توانبخشی مبتنی برجامعه  (مقاله) ترجمه احمد نظری

روانشناسي معلولان سنگ بناي نظام توانبخشي - علی خواجه حسيينی

 خداحافظ محبوبه- نگين حسينی

معلوليت  در كمين همه - آرش امين زاده  

مي خواهيم ببينيم - آرش امين زاده

مهرانه همچون محبوبه است،به کمک او بشتابيم- نگین حسینی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

اگر مقاله يا مطلبی برای انتشار داريد می توانيد برای قرار دادن در اين سايت با من تماس بگيريد  صفحه تماس

webmaster@mkamali.com

صفحه اصلی
کلاس روش تحقيق
صفحه توانبخشی
پايان نامه ها
 دريافت فايل
مقالات شما
وبلاگ توانبخشی ايران
وبلاگ آموزش بهداشت
يادداشتهای روزانه من
لينکهای توانبخشی
آرشيوسخنان برگزيده
مقالات من
درباره من
 اخبارگذشته سايت
معرفی کتاب و نشریه
تماس با من
دفتريادبود
پرسش های شما
 جستجو

فصلنامه پيام توانبخشی

 

 

 

 

 

متن کامل مقالات فصلنامه پيام توانبخشی شماره اول

 

تغيير شکل صفحه 15/9/83

حق کپی محفوظ است. نقل مطالب با قيد منبع بلامانع است.

بهترين وضعيت نمايش 800*600