بیان مسئله تحقیق

بیان مساله تحقیق

دراین قسمت شما با نحوه بیان و یا تدوین مسئله تحقیق آشنا می شوید. وظیفه محقق در این قسمت ارائه مطالبی است تا بدان وسیله گروه آموزشی ویا پژوهشی تصمیم گیرنده جهت پذیرش موضوع تحقیق را متقاعد سازد که موضوع انتخاب شده از اهمیت و کفایت لازم برای انجام تحقیق برخورداراست.

شما در پایان این درس باید قادر باشید :

 • چرا بیان مسئله تحقیق مهم است.
 • دربیان مسئله تحقیق چه موضوعاتی باید مطرح شوند؟
 • نحوه نوشتن ” بیان مسئله تحقیق ” جگونه است.؟

 


 • بدنبال پیدا کردن مساله و تدوین پرسش تحقیق لازم است تا به شکلی جزیی تر در مورد مساله وخصوصیات آن و مشکلات ناشی از وجود آن در جامعه اظهار نظر کرد. این بیانات باید براساس دانستنی های موجود در منابع علمی نسبت به مساله شکل داده شود.هرچه استناد ها به منابع در این قسمت بیشتر صورت پذیرد ، پذیرش سهل تر برای تحقیق را نزد تصمیم گیرندگان به دنبال خواهد داشت.
 • توصیه می شود تا قبل از نوشتن این قسمت ، اقدام به تجزیه و تحلیۀ مساله کرد. با این کار نسبت به متغیرهای تاثیر گذار بر آن به خوبی آشنا شده و از آنها به هنگام نوشتن می توان استفاده نمود. برای این کار می توان یکی از روش های موجود را بکاربست. متداولترین روش ها برای تجزیه و تحلیل مساله عبارتند از:
 • شبکه علیت
 • نمودار استخوان ماهی
 • نمودارشش کلمه ای( که؟  ،کی؟ ،کجا؟ ، چگونه؟ ،چی؟ ،چرا؟)
 • برای بیان مساله تحقیق باید به نکات زیر توجه نمود و سعی کرد تا به شیوه ای مناسب  موارد زیر در متن آورده شود:
 • اطلاعات زمینه ای در مورد موضوع مورد مطالعه
 • توصیف دقیق مسأله
 • نحوه بروز یا وقوع
 • وسعت و شدت مساله و عوارض ناشی از آن در جامعه
 • عوامل دخیل در بروز مسأله
 • نحوه برخورد فعلی با مساله
 • آنچه درمورد راه حل مساله می اندیشید
 • فواید پژوهش و نتایجی  که از حل مشکل انتظار می رود

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *