با دانشجویان

با دانشجویان

معمولا در هر نیسمال تحصیلی با دانشجویان رشته های مختلفی کلاس دارم و یا راهنمایی و مشاوره پایان نامه آنها با من است. در این مسیر، ارتباط بین ما بیشتر بر محور ارسال و دریافت ایمیل استوار بوده است و در

دکتر محمد کمالی

در باره من

من دکتر محمد کمالی دانشیار دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستم . لیسانس فیزیوتراپی دارم و فوق لیسانس و دکترای خود را در رشته آموزش بهداشت اخذ کرده ام . مهمترین علاقمندی من تدریس و تحقیق است. هرچند در طول

articles

مقالات

برای رفتن به صفحه مقاله های مختلف می توانید از طریق منو آبشاری در صفحه اصلی اقدام کنید. همچنین پیوند های زیر می تواند شما را به صفحه مقاله ها انتقال دهد. — مقالات فارسی(پژوهشی) — مقالات انگلیسی (پژوهشی) —