مقالات در مجلات علمی ترویجی و عمومی

 

۱-  تاملی درآموزش برای تغییر نگرش ۲۰/۳/۸۶

۲-  جایگاه توانبخشی در نظام جامع رفاه و توانبخشی ۲۳/۷/۸۵

۳-   گزارش تجربیات ۸/۴/۸۳

 

یادداشت ها و مقالات در روزنامه ها

 

۱-   فقر و ناتوانی

۲-  گزارش وضعییت حوزه امور توانبخشی سازمان بهزیستی

۳-   دهه ۸۰ را به ”عادی سازی زندگی معلولین ” اختصاص دهیم

۴-  هدف ، تأمین زندگی عادی برای معلولین

۵-  من سام هستم می خواهد بگوید من انسان هستم

۶-  سالمندان را در دهکده های اختصاصی منزوی نخواهیم کرد

۷- نمایشگاه اول فرصتی برای تجربه

۸- مجموعه مقالات در مورد حضور کودک معلول در خانواده – ۲۹/۷/۸۲

۹- یک جامعه برای همه

۱۰- دلسوزی صرف ، چرا؟

۱۱- رویکرد دولت به مسائل سالمندان

۱۲- مخاطرات یکجانبه گرائی در بهزیستی

۱۳- و اما… انسان روز هشتم

۱۴- چهره منفی خشونت

۱۵- محورهای مهم توانبخشی در سال ۸۲ – ۲۵/۱/۸۲

۱۶- لزوم تصویب قانونی خاص برای معلولان – ۸/۲/۸۲

۱۷-  نمایش شورانگیز– ۲۶/۲/۸۲

۱۸- معلولان ، برایمان عادی نشوند– ۲/۴/۸۲

۱۹- ماده ۱۹۳قانون برنامه سوم وحق معلولان!! ۳/۶/۸۲

۲۰- تعامل چندجانبه برای حل مشکلات ناشنوایان۱۵/۷/۸۲

۲۱- برخورد حقوقی با نیازهای معلولان ۱۲/۹/۸۲

۲۲- این کوله ها را سبک کنید ۱۰/۱۰/۸۲

۲۳- معلولین زلزله را فراموش نکنیم۲/۱۱/۸۲

۲۴-  نمایشگاه دوم ، فرصت از دست رقته ۶/۱۱/۸۲

۲۵- زلزله تهران هشداری مجدد ۱۱/۳/۸۳

۲۶- تغییر تشکیلات با کدام هدف…؟ ۱/۴/۸۳

۲۷- نگاه عادلانه به پاراالمپیک ۲۰۰۴ آتن ۱۳/۷/۸۳

۲۸- با ما ، برای ما ۱۶/۹/۸۳

۲۹- ناتوانی رشدی ( Developmental Disability) و توصیه هایی برای کار با این کودکان۲۷/۹/۸۳

۳۰- هفته بهزیستی وتأمین اجتماعی وچالشهای دولت جدید ۱/۵/۸۴

۳۱- قربانی بعدی چه کسی است؟ ۷/۶/۸۴

۳۲-  روز پارالمپیک حرکت برای توسعه ورزش معلولان ۱۱/۷/۸۴

۳۳- افقی روشن۱۱/۹/۸۴

۳۴- دیدار ماند به قیامت ۱۷/۱۰/۸۴

۳۵- تداوم حضور در صحنه، کلید تحقق قانون ۴/۱۱/۸۴

۳۶- انحلال بهزیستی ، مرگ اجتماعی معلولان۲۰/۴/۸۵

۳۷- یک جامعه برای همه سنین ۹/۷/۸۵

۳۸- تلاش جمعی برای حل مشکلات ناشنوایان ۱۰/۷/۸۵

۳۹-  ما هم نمی بینیم…۲۳/۷/۸۵

۴۰- شهر بدون مانع ۲۶/۸/۸۵

۴۱- پارادوکس کودک سالم و معلول ۶/۱۲/۸۵

۴۲- کاش ما هم روز اول امضاء می کردیم ۲۱/۱/۸۶

۴۳- کنوانسیون حقوق معلولان را جدی بگیریم  ۹/۳/۸۶

۴۴- حق دیدن برای کودکان ۲/۸/۸۶

۴۵- جناب وزیر … متاسفم ۱۲/۹/۸۶

۴۶- معلولیت در کمین همه ماست ۲۸/۱/۸۷

۴۷- امید را از دست نمی‌دهیم۱۷/۲/۸۷

۴۸- تحول دربهزیستی با رویکردی همه جانبه ۲۴/۴/۸۷

۴۹- تحقق تدریجی یک رویا ۲۴/۷/۸۷

۵۰- شخصیت های ملی، قهرمان بازیهای کامپیوتری ۱۳/۲/۸۸

۵۱- رسیدن‌ها و نرسیدن‌ها ۲۸/۴/۸۸

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *