شرح فعالیت های علمی، آموزشی و اجرایی (Curriculum Vitae- CV ) دکتر محمد کمالی

 • مشخصات فردی

* نام و نام خانوادگی:  محمد کمالی

* شغل: عضو هیأت علمی دانشگاه

* تاریخ تولد: ۱۳۳۸

* محل تولد: تهران

* رتبه دانشگاهی: دانشیار پایه ۲۸

* محل اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی تهران(ایران) ـ دانشکده علوم توانبخشی

* وضعیت تأهل: متأهل

* آدرس: میرداماد ـ میدان مادر ـ خیابان شاه نظری ـ دانشکده علوم توانبخشی

* تلفن: ۲۲۲۲۸۰۵۱ و ۲۲۲۲۸۰۵۲ – داخلی ۱۸۳

* دورنگار: ۲۲۲۲۰۹۴۶

 • تحصیلات دانشگاهی

* دکتری تخصصی آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۸

* کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۶۸

* کارشناسی فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی      ۱۳۶۳

 • سوابق کاری و اجرایی

* ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ : مسئول نهضت سوادآموزی ناحیه ۱۷ ومنطقه ۱۲ تهران

* ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۵ : مسول بخش طرحها و تحقیقات جهاددانشگاهی گروه پزشکی

* ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۴ : کارشناس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* ۱۳۶۵ تا کنون : عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* ۱۳۶۴-۱۳۷۶: مدیر گروه کارشناسی اعضاء مصنوعی

* ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹ : مدیرکل امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ : مدیرکل امور فارغ التحصیلان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

* ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۴ و ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱ : معاون امور توانبخشی ، سازمان بهزیستی کشور

* ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸ : عضو هیات رئیسه کمیته ملی پارا المپیک

* ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸ : عضو زیر گروه توانبخشی فرهنگستان علوم پزشکی ایران

* ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۲ : مدیر گروه اپیدمیولوژی و بهداشت باروری پژوهشکده رویان

* ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ و ۱۳۸۳ تا کنون: عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی توانبخشی اجتماعی

* ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۴ : معاون پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

* ۱۳۸۳ تا کنون : مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

* ۱۳۸۲ -۱۳۸۹ : عضو کمیته فنی دانشکده علوم توانبخشی

* ۱۳۸۴ تا کنون : عضو کمیته ارزشیابی و دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی

* ۱۳۸۴ تا کنون : عضو کمیته اجتماعی کمسیون علمی راهبردی ؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

* ۱۳۸۵-۱۳۸۶ : عضو شورایعالی ارتباط دانشگاه با صنعت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

* ۱۳۸۶ : رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

* ۱۳۸۸ – ۱۳۹۱: عضو هیات مدیره و رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت ایران

* ۱۳۸۶-۱۳۸۹ : دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) توانبخشی اجتماعی

* ۱۳۸۹ تا کنون: عضو شورای راهبردی معلولان شهرداری تهران

* ۱۳۹۱ تا کنون : عضو هیات مدیره و نایب رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت ایران

 • فعالیتهای آموزشی و تدریس دروس

* بهداشت عمومی

* اصول و مبانی توانبخشی/ توانبخشی آموزشی

* ارگونومی و بیماریهای ناشی از کار ( برای کاردرمانگران)

* مدیریت کارگاه های ارتوپدی فنی

* جامعه شناسی پزشکی / جامعه شناسی توانبخشی و توانبخشی اجتماعی

* اصول ارتباطات (مهارتهای برقراری ارتباط)

* ارتباطات در آموزش بهداشت

* روش تحقیق / روش تدریس

* تجزیه و تحلیل سیستم های توانبخشی

* رویکرد های خدمات توانبخشی

* کار تیمی و پویائی گروه

 • فعالیتهای علمی ـ پژوهشی

الف) سردبیر نشریه فصلنامه پیام توانبخشی ۱۳۸۳-۱۳۸۵

ب) نگارش مقالات به زبان فارسی

۱- کمالی محمد. فقر و ناتوانی . فقردر ایران . گزارش سمینار فقر در ایران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، صص ۳۸۷-۴۰۷

۲- فرنوش جارالهی، محمد کمالی، عبدالله موسوی، کاظم محمد. کاربرد بالینی روش های پیش بینی شنوایی توسط رفلکس صوتی در طرح های غربالگری شنوایی کودکان. شنوایی شناسی ۱۳۷۷ : ۷-۱۳

۳- جلال شاهزاده، عبدالله موسوی، محمد کمالی، محمدرضا کیهانی. تعیین توزیع فراوانی کم شنوایی ها در دانش آموزان (۱۲-۷ سال) دبستان های دولتی نیشابور، مقطع تحصیلی ۷۷-۱۳۷۶٫ شنوایی شناسی ۱۳۷۹ : ۲۰-۲۳

۴- کامران حیدری طاهری، یونس لطفی، عبدالله موسوی، فیروز آزردگان، محمد کمالی. بررسی ارتباط روش پیشنهادی Kiessling با روش های R-NAL و POGO II و Lybarger در تعیین بهره سمعک. شنوایی شناسی۱۳۸۰ : ۱۸-۲۲

۵- مجتبی صداقت سیاهکل، مرضیه نجومی، محمد کمالی، شهرام توجهی، فهیمه کشفی. شیوع ناباروری و کم باروری، تهران، ۱۳۸۰٫ مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۲;۶۱(۵) : ۳۷۱-۳۷۶

۶- کمالی محمد. بررسی تاثیر کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت بدنی دانش آموزان. فصلنامه پیام توانبخشی ، سال اول شماره اول ، بهار و تابستان ۱۳۸۲ ، صص۳۵-۴۰

۷- کمالی محمد، ایران فریبا. مروری بر حقوق کودکان دارای معلولیت. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال دوم شماره ۷، بهار ۱۳۸۲، صص ۹۳-۱۱۰

۸- کمالی محمد. حقوق بشر و ناتوانی ( معلولیت ). فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال سوم شماره ۱۱، تابستان ۱۳۸۳، صص۴۱-۵۵

۹- کمالی محمد، ارجمند حسابی منوچهر، مرادی . بررسی نحوه ارائه خدمات توانبخشی به آسیب دیدگان زلزله گیلان و فارس. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال سوم شماره ۱۳، زمستان ۱۳۸۳ ، صص ۱۴۷-۱۶۱

۱۰- ودودفام فرزانه *، کمالی محمد، جعفری زهرا، کیهانی محمدرضا. مقایسه سودمندی سمعک های قابل برنامه ریزی و دیجیتالی با استفاده از پرسشنامه خود ارزیاب APHAB… مجله علمی گوش، گلو وبینی ، انجمن گوش ، گلو و بینی ایران، سال هفدهم. شماره سوم . پائیز ۱۳۸۴ . صص ۱۰۳-۱۰۶

۱۱- کمالی محمد. جایگاه توانبخشی در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی. فصلنانه حقوق تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی ، سال اول ،شماره ۲و۳ ، تابستان و پائیز ۱۳۸۴- صص ۳۷-۵۰

۱۲- کمالی محمد، کشفی فهیمه، باغستانی احمدرضا، کاشانی حسین، توجهی شهرام، امیر چقماقی الهام. بررسی وضعیت ناباروری در مراجعه کنندگان به پژوهشکده رویان. مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بهار ۱۳۸۵; ۲۸(۱) : ۱۰۳-۱۰۵٫

۱۳- سلامتی پیمان، ابوالحسنی فرید، شریعتی بتول، کمالی محمد. آموزش در خانواده، راهبرد اصلی توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی پاییز ۱۳۸۵; ۷(۳ (مسلسل ۲۶)) :۲۰-۲۵٫

۱۴- رهبر نریمان*، کمالی محمد، پورقریب جمشید، کثیری اکرم. ساخت و ارزشیابی آزمون فارسی شناسایی جملات ساختگی و بررسی آن در افراد هنجار. شنوایی شناسی ۱۳۸۵;۱۵(۱) : ۲۷-۳۱

۱۵- عشرتی بابک، هلاکویی نایینی کورش، کمالی محمد، حسن زاده جعفر، برهانی مهرداد، پورملک فرشاد، کشفی فهیمه. بررسی اثر سابقه سل بر ناباروری زنانه در مراجعه کنندگان به مرکز درمان ناباروری رویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) تابستان ۱۳۸۵; ۹(۲ (پیاپی ۳۵)):۴۰-۴۶

۱۶- طاهایی سیدعلی اکبر*، ربانی سمر، کمالی محمد. تعیین موج منفی ناهمخوان با استفاده از محرک تن در محدوده سنی ۴ تا ۹ سال. شنوایی شناسی ۱۳۸۵;۱۵(۱) : ۱-۵

۱۷- مهناز آهنگری *، دکتر محمد کمالی، دکتر منوچهر ارجمند حسابی. کیفیت زندگی در سالمندان عضو کانون های فرهنگسرای سالمندان شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی سالمند. دوره ۲, شماره ۳ – ( بهار ۱۳۸۶ ).۱۸۲-۱۸۹

۱۸- سالک مقدم علیرضا، عرشی صبا، عشایری حسن، کمالی محمد، آزادی غلام رضا. مقایسه تاثیر سه نوع موسیقی روی سلول های ایمنی مبتلایان به رینیت آلرژیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم بهار ۱۳۸۶; ۱(۱):۵۵-۶۲٫

۱۹- نیما رضازاده، معصومه روزبهانی، مهدی اکبری، دکتر محمد کمالی، مهین صدایی. مقایسه مشخصه های پتانسیل های عضلانی برانگیخته از دهلیز با استفاده از محرک‏های کلیک و تن برست ۵۰۰ هرتز در افراد هنجار بزرگسال. شنوایی شناسی ۱۳۸۶;۱۶(۲) : ۱۶-۲۲

۲۰- نگین مرادی، جمشید پورقریب، فرهاد ترابی نژاد، محمد کمالی، مجید سلطانی. تهیه و تعیین پایایی و روایی فهرستی از واژگان زبان فارسی برای دستگاه SNORS. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره ۳, شماره ۱ (۸۶)

۲۱- رقیه حسن‌زاده، لاله لاجوردی، احمدرضا روفیگری، محمد کمالی. بررسی تأثیر بی‌حسی انتخابی موقتی همراه با بازآموزی حسی برروی بهبود حساسیت‌پذیری دست بعد از ترمیم اعصاب مدیان/ اولنار. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره ۳, شماره ۲ (۸۶).

۲۲- مسعود رفیعائی، حسن سعیدی، اسماعیل ابراهیمی، محمد کمالی. تعیین میزان تأثیر استرپ‌های اینفراپاتلار و چوپات در قدرت و دامنه حرکتی زانو در بیماران مبتلا به سندرم درد قدامی زانو. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره ۳, شماره ۲ (۸۶).

۲۳- اکبر بهرامی، جمشید پورقریب، فرهاد ترابی‌نژاد، محمد کمالی، فرانک صالحی. ساختار سازه‌ای هر یک از واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان ۱۵ تا ۱۸ ساله عادی و مبتلا به افت شنوایی متوسط و شدید شهر اصفهان در مقطع دبیرستان. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره ۳, شماره ۲ (۸۶)

۲۴- صادق جعفرزاده، بهرام جلایی، دکتر محمد کمالی. مقایسه آستانه های پاسخ های پایدار شنوایی و تن خالص در افراد با شنوایی هنجار و افراد دچار کم شنوایی حسی- عصبی ملایم و متوسط. شنوایی شناسی ۱۳۸۷;۱۷(۱) : ۵۳-۶۲

۲۵- یحیی سخنگویی *، اسماعیل ابراهیمی، مهیار صلواتی، محمدرضا کیهانی، محمد کمالی. بررسی تأثیر حرکات اصلاحی بر اتساع قفسه سینه در دختران کیفوتیک ۱۵ – ۱۱ ساله. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. جلد ۹, شماره مسلسل ۳۳ –(بهار ۱۳۸۷). ۳۳-۳۶

۲۶- مهناز آهنگری *، دکتر محمد کمالی، دکتر منوچهر ارجمند حسابی. اثرات فشار خون بالا بر کیفیت زندگی سالمندان عضو فرهنگسرای سالمند شهر تهران. . فصلنامه علمی پژوهشی سالمند. دوره ۳, شماره ۷ – ( بهار ۱۳۸۷ ). ۲۶-۳۲

۲۷- رضا حسین آبادی، عبدالرضا شیبانی زاده، دکتر غلامعلی شهیدی، دکتر آرش غلامیپور، دکتر محمد کمالی. بررسی مقایسه ای پارامترهای ساکادیک توسط ویدئونیستاگموگرافی در بیماران پارکینسون ایدیوپاتیک و افراد هنجار. شنوایی شناسی ۱۳۸۷;۱۷(۱) : ۳۸-۴۵

۲۸- محسن احدی، مینا میلانی، سعید ملایری، دکتر محمد کمالی. شناسایی مناطق مرده حلزونی در کودکان کم شنوا با استفاده از آزمون نویز یکسان ساز آستانه ها. شنوایی شناسی ۱۳۸۷;۱۷(۱) : ۲۹-۳۷

۲۹- مهین رپیس دانا،  مهدی طباطبایی نیا، محمد کمالی، نرگس شفارودی. سفری همراه والدین کودکان ناتوان: از تشخیص تا تطابق. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. جلد ۱۰, شماره ۱ – ( ۴-۱۳۸۸ ). ۴۲-۵۱

۳۰- شادی اکبری ، نرگس شفارودی، ملاحت اکبرفهیمی، حسن عشایری، محمد کمالی. بررسی ارتباط وضعیت شناختی با میزان استقلال در فعالیت‌های روزمره زندگی در افراد راست دست مبتلا به سکته‌مغزی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. جلد ۱۰, شماره ۲ – ( ۶-۱۳۸۸ ). ۵۰-۵۶

۳۱- زهرا صفایی‌پور ، اسماعیل ابراهیمی، حسن سعیدی، محمد کمالی. بررسی توزیع فشار کف پا در افراد بزرگسال سالم هنگام ایستادن و راه‌رفتن. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. جلد ۱۰, شماره ۲ – ( ۶-۱۳۸۸ ). ۸-۱۵

۳۲- نیوشا مرتضی، اسماعیل ابراهیمی، وحید عبداله، علی‌اشرف جمشیدی، محمد کمالی. بررسی تأثیر بریس‌های پیشگیری‌کننده زانو بر عملکرد افراد ورزشکار. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۸؛ دوره ۱۶، تابستان، شماره ۶۳: صفحات ۱۳۷-۱۴۶

۳۳- سمانه پورهادی، *محمد کمالی، نادر خالصی، ملاحت اکبرفهیمی. تعیین توان انگیزشى مشاغل حوزه توانبخشى در مراکز بهزیستى استان تهران بر اساس شاخص انگیزش بالقوه ى مشاغلمدیریت سلامت، ۱۳۸۸؛ دوره ۱۲، پاییز، شماره ۳۷: صفحات ۵۷-۶۴

۳۴- مونا ابراهیمی پور، سعید شاه بیگی، محمدصادق جنابی، یونس امیری، محمد کمالی. عملکرد روانی‌گفتار در بیماران مبتلا به اسکلروز متعددفصلنامه علوم مغز و اعصاب ایران، ۲۰۰۸؛ دوره ۷،Spring – Summer، شماره ۲۱-۲۲: صفحات ۱۳۸-۱۴۲

۳۵- فاطمه حارث‌آبادی، شیدا پولادی، بهروز محمودی‌بختیاری، محمد کمالی. تأثیر پیچیدگی نحوی بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان در گفتار خودانگیختهکومش، مجله علمی – پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، ۱۳۸۹؛ دوره ۱۱، بهار، شماره ۳: صفحات ۱۷۸-۱۸۳

۳۶- فاطمه حارث آبادی، شیدا پولادی، بهروز محمودی بختیاری، محمد کمالی. بررسی اثر طول گفته بر میزان ناروانی گفتار کودکان لکنتی و غیرلکنتی فارسی زبان. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۸۹؛ دوره ۱۹، ، شماره ۱: صفحات ۸۶-۹۳

۳۷- مجید شرفی، محمد صادق قاسمی، محمد کمالی، حسن سعیدی. اثر دو نوع ارتز neoprene palumbo و Geno direxa stable بر درد و سطح فعالیت‌های فیزیکی روزمره افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پتلوفمورال. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ۱۳۸۹؛ دوره ۱۲، بهار، شماره ۱: صفحات ۲۰-۲۶

۳۸- مسلم شعبانی ، بهرام جلایی، دکتر محمد کمالیتأثیرات ثبت دگرسویی بر آستانه های پاسخ شنوایی پایدار (ASSR) در افراد بزرگسال با شنوایی هنجار. طب جنوب، دانشگاع علوم پزشکی بوشهر، ۱۳۸۹، دوره سیزدهم، بهار، شماره ۱، صفحات ۱-۱۵

۳۹- مسلم شعبانی، بهرام جلایی، دکتر محمد کمالیثبت دگرسویی آستانه‌های پاسخ پایدار شنوایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۱۳۸۹؛ دوره ۱۷، اردیبهشت، شماره ۷۱: صفحات ۶۶-۷۸

۴۰- رویا قاسم زاده، محمد کمالی، علی چابک، مسعود فلاحی خشکناب، سحر قنبری. دسترسی به امکانات جامعه، بخشی از نیازهای احساس شده افراد دارای ناتوانی برای تحقق آن ها. فصلنامه رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، بهار ۱۳۸۹، سال دهم، شماره مسلسل ۳۶

۴۱- محمد کمالی، علی سلطانی نژاد، ‌سوگند تورانی. بررسی ارتباط تعهد سازمانی با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان روانپزشکی شهید بهشتی کرمان. دو ماهنامه تحقیقات علوم پزشکی زاهدان )طبیب شرق(،‌ دوره ۱۲(۱).

۴۲- محمد کمالی، مجید عدلی. مقایسه کیفیت زندگی در افراد قطع عضو بالای زانوی یکطرفه تروماتیک در دو نوع پروتز با مفصل زانوی هوشمند و مکانیکی ساده بر اساس پرسشنامه. مجله طب جانباز، طب جانباز، ۱۳۸۹; ۳ (۹) :۱۷-۲۳

۴۳- مجتبی کامیاب، طاهر بابایی ، محمد صالح گنجویان، محمد کمالی. ارزیابی میزان تاثیر بریس‌های میلواکی و توراکولومبوساکرال بر روی حس خویشتن بینی و رضایت از درمان نوجوانان دارای اسکولیوز ایدیوپاتیک با استفاده از پرسشنامه SRS-22. نشریه طب جانباز، ۱۳۸۹؛ دوره ۳، زمستان، شماره ۱۰: صفحات ۲۴-۳۲۴۳- 

۴۴- فرزاد فرمانی، حسن سعیدی، محمد کمالی، بهشید فرهمند، محمد صادقی. تأثیر کفی طبی بر میزان مصرف انرژی افراد دونده دارای صافی کف پا. فصلنامه دانش و تندرستی، ۱۳۸۹؛ دوره ۵، بهار، شماره ۱: صفحات ۳۶-۴۰

۴۵- نیما رضازاده، مهدی اکبری، محسن احدی، حسین کریمی، فرانک علی‏آبادی، محمد کمالی. بررسی الکتروفیزیولوژیک و رفتاری شنوایی کودکان مبتلا به دایپلژی اسپاستیک. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛دوره ۲۰، شماره ۱: صفحات۱-۸

۴۶- سیده ریحانه امینی ـ محمد کمالی* ـ حسن عشایریـ فرنوش جاراللهی. بررسی ارتباط میان رضایت‏مندی از خدمات شنوایی‏شناسی و سطح اضطراب والدین کودکان کم‏شنوا. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، شماره ۱: صفحات۲۶-۳۵

۴۷- فرشته امیریانی، علی‏اکبر طاهایی، محمدکمالی. بررسی مقایسه‏ای توجه شنیداری در دانش‏آموزان مبتلا به اختلال یادگیری و عادی ۹-۷ ساله. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، شماره ۱: صفحات -۵۴-۶۳

۴۸- الهه توتونچی، محمدعلی جوانشیر، ملاحت اکبرفهیمی، دکترمحمدکمالی. اثر اسپیلنت قابل تنظیم مچ دست بر کاهش اسپاستیسیته عضلات اندام‌ فوقانی بیماران به دنبال سکته مغزی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان. ۱۳۹۰; ۱۳ (۱) :۲۳-۲۸

۴۹- فاطمه حسناتی، زهرا آقارسولی، بهروز محمودی بختیاری، محمدکمالی. آزمون تکرار جمله برای بررسی ساختار دستور زبان کودکان فارسی‏زبان. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، شماره ۱: صفحات -۷۳-۸۱

۵۰- فاطمه رجعتی، محمدکمالی، سرورپرویزی، . تبیین تجربه دسترسی به خدمات بهداشتی:  یک مطالعه کیفی. مجله اپیدمیولوژی ایران  ۱۳۹۰; ۷ (۲) : ۱۷-۲۴

۵۱- محمد علی سنجری، علی اشرف جمشیدی، سعیده سید محسنی، لیلا عباسی، محمدکمالی. محاسبه پایداری دینامیک راه رفتن در افراد با ضایعه لیگامان صلیبی قدامی و ارزیابی تأثیر تمرینات اغتشاشی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، ۱۳۹۰; ۱۲ (۴) :۸-۱۳

۵۲- مهنّا جوانبخت، نریمان رهبر، محمدکمالی. بررسی حد افتراق شدت به‏دنبال کاربرد تک‏گوشی سمعک. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، شماره ۲: صفحات۱-۱۰

۵۳- زهراجعفری، شقایق امیدوار، فاطمه جعفرلو، محمد کمالی. بررسی تأثیر سن بر حدت زمانی گفتار در سالمندان. فصلنامه تازه های علوم شناختی، سال ۱۳ ،شماره ۳، پاییز ۱۳۹۰

۵۴- سهیلا رستمی، اکرم پوربخت، محمدکمالی، بهرام جلایی.  تأثیر توجه انتخابی شنوایی بر مهار دگر طرفی گسیل‏های صوتی وابسته به فرکانس محرک گوش.شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۰، شماره ۲: صفحات۶۳-۷۱

۵۵- فاطمه حسنی، محمدکمالی*،ملاحت اکبرفهیمی، کیوان دواتگران. عوامل مرتبط با کیفیت زندگی سالمندان ساکن آسایشگاه‌های سالمندان شهر تهران در سال ۱۳۸۸٫ مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دوره ۱۸, شماره ۴، زمستان ۱۳۹۰ – ۳۲۰-۳۲۸

۵۶- مهسا بخیت، اکرم پوربخت، معصومه روزبهانی، شهلا انصاری، محمدکمالی. بررسی پاسخ‏ های شنوایی ساقۀ مغز در کودکان تحت درمان با خانوادۀ دارویی سیس‏پلاتین. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۱، شماره ۱: صفحات۴۶-۵۳

۵۷- سیده نازنین حجاری، عبدالرضا شیبانی‏زاده، اکرم پوربخت، هما زرین‏کوب، محمدکمالی، مریمرمضانی. مقایسۀ پاسخ منفی برانگیختۀ صوتی با زمان نهفتگی کوتاه با پتانسیل عضلانی برانگیختۀ دهلیزی در بزرگسالان کم‏شنوای عمیق. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۱، شماره ۱: صفحات۱۷-۲۵

۵۸- سوگند تورانی, محمد کمالی, فرانک بهزادی, حسام‌الدین نوروزیبررسی تأثیر مدیریت جامع کیفیت(FOCUS PDCA) بر عملکرد بخش کاردرمانی دانشکده توان‌بخشی شیراز. مجله پژوهش در توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دوره ۸، شماره ۱، ۱۳۹۱-

۵۹- نرگس ترک لادانی، زهرا آقا رسولی، حسن عشایری، بهروز محمودی بختیاری، محمدکمالی، سیده زهره ضیاءتبار احمدی. ساخت و بررسی روایی و پایایی آزمون درک نوای گفتار. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، ۱۳۹۰؛ دوره ۲۱، شماره ۱: صفحات۶۹-۷۵

۶۰- فرنوش جارالهی، مریم دلفی، سیدعلی اکبر طاهایی، یحیی مدرسی، محمدکمالی، میمنه جعفری. انتخاب فهرست برتر در آزمون بازشناسی لغات در افراد با شنوایی طبیعی. پژوهش در علوم توانبخشی/ سال۸/ شماره۲/ خردادوتیر/ ۱۳۹۱

۶۱- فرهادفاتحی، محمدکمالی*. درک تجربه عدم اشتغال در افراد مبتلابه ضایعات نخاعی در روند برگشت به کار. پژوهش در علوم توانبخشی/ سال۸/ شماره۲/ خردادوتیر/ ۱۳۹۱

۶۲- حمیده سلیمانی، محمدکمالی. اعتباریابی مقیاس مداخله خانواده- محور برای مادران با کودک دارای نیازهای ویژه. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی دوره ۱۳, شماره ۱- (۱-۱۳۹۱)

۶۳- نسرین حبیبیان، محمد کمالی، ملاحت اکبر فهیمی. نگرش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی نسبت به همسالان دارای ناتوانی و عوامل مرتبط با آن. مجله تخصصی پژوهش و سلامت، دوره ۲، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۱

۶۴- دکتر محمد علی سنجری *، دکتر علی اشرف جمشیدی، خانم لیلا عباسی، خانم سعیده سیدمحسنی، دکترمحمدکمالی. بررسی تأثیر تمرینات توانبخشی بر همبستگی الگوهای زمانی در راه رفتن افراد باضایعه لیگامان متقاطع قدامی. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی، دوره ۱۳, شماره ۲ – ( ۴-۱۳۹۱)

۶۵- دکتر محمد علی سنجری، نرگس مفتاحی، سعیده سیدمحسنی، مریم فیاضی، ارمغان محمودیان، قربان تقیزاده، دکتر سهیل سوهانی، دکترمحمدکمالی. ارزیابی تکرارپذیری روش اندازه گیری کمی مهارتهای ترسیمی دست. مجله علمی پژوهشی توانبخشی نوین ، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران . دوره ۶ شماره ۳ پاییز ۱۳۹۱

۶۶- سلیمه جعفری، زهرا آقا‏رسولی، یحیی مدرسی، محمدکمالی. ساخت آزمون بازگویی داستان برای ارزیابی ساختار زبان در کودکان فارسی‏زبان. شنوایی شناسی، مجله دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران،: ۱۳۹۱;۲۱(۳) : ۵۱-۶۱

۶۷- پروانه مهدی, امین آمالی, محمد حسین نیلفروش, معصومه روزبهانی, وحید مهدیزاده گیلانی, علیرضاکریمی یزدی, صمد رضایی خیابانلو, محمدکمالی. بررسی تأثیر تخریب ملانوسیت‌های گوشی بر عملکرد شنوایی و دهلیزی در بیماران مبتلابه ویتیلیگو. پژوهش در علوم توانبخشی/ سال۸/ شماره۵/ آذر و دی/ ۱۳۹۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ج) نگارش مقالات به زبان انگلیسی

۲۴- Nazanin Eyalati,*Zahra Jafari, Hassan Ashayeri, Masoud Salehi, Mohammad Kamali,Effects of Parental Education Level and Economic Status on the Needs of Families of Hearing-Impaired Children in the Aural Rehabilitation Program, Iranian Journal of Otorhinolaryngology No.1, Vol.25, Serial No.70, winter 2013

۲۳- Niyousha Mortaza*, Ismail Ebrahimi, Ali Ashraf Jamshidi, Vahid Abdollah, Mohammad Kamali, Wan Abu Bakar Wan Abas, Noor Azuan Abu Osman. The Effects of a Prophylactic Knee Brace and Two Neoprene Knee Sleeves on the Performance of Healthy Athletes: A Crossover Randomized Controlled Trial. PLoS ONE November 2012 | Volume 7 | Issue 11 |

۲۲- Parvane Mahdi, Masomeh Rouzbahani,Amin Amali, Samad Rezaii Khiabanlu,Mohammad Kamali. Audiological Manifestations in Vitiligo Patients.Iranian Journal of Otorhinolaryngology, Volume 24, Issue 66, December 2012, Pages 35-40

۲۱- Vahid Bakhshi, Mohammad Kamali, Ali Chabok. Evaluation Challenges and Solutions in the Disabled Community for ICT Utilization.Journal of Basic and Applied Scientific Research 01/2012; 2(8):8106-8111.

۲۰- Seyede Faranak Emami, AkramPourbakht, Kianoush Sheykholeslami, Mohammad Kamali, Fatholah Behnoud, and Ahmad Daneshi. Vestibular Hearing and Speech Processing.Otolaryngology, Volume 2012 (2012), Article ID 850629, 7 pages

۱۹- Shadi Akbari, Hassan Ashayeri, Malahat Akbar Fahimi, Mohamad Kamali, Patrick D Lyden . The correlation of independency in activities of daily living performance with cognitive status and the intensity of neurological impairment in right-handed stroke patients.Neurorehabilitation (impact factor: 1.95). 01/2011; 29(3):311-6.

۱۸- Bijan Forogh, Mohsen Khalighi, Mohammad Ali Javanshir, Kamiar Ghoseiri, Mohammad Kamali, Gholamreza Raissi. The effects of a new designed forearm orthosis in treatment of lateral epicondylitis.Disability and rehabilitation.Assistive technology.  ۲۰۱۲ Jul;7(4):336-9.

۱۷- Mehrnoosh Akhtari-Zavare, Mohd Yunus Abdullah, Syed Tajuddin Syed Hassan,.Salmiah Binti Said, Mohammad Kamali*. Cancer patients’ satisfaction with communication and information given by nurses at teaching hospitals of Tehran, Iran.Medical Journal of the Islamic Republic of Iran. Vol. 24, No. 4, February 2011. pp. 212-220

۱۶- Akhtari-Zavare Mehrnoosh, Mohd Yunus Abdullah, Syed Tajuddin Syed Hassan, Salmiah Binti Said, Kamali Mohammad. Patient satisfaction: evaluating nursing care for patients hospitalized with cancer in Tehran teaching hospitals, Iran. Journal Article: Global Journal of Health Science 01/2010. Vol. 2, No. 1-117-126

۱۵- Akbari Roghiye, Kamali Mohammad*, Ashayeri Hasan, Shafaroodi Narges, Challenge of Private Rehabilitation.Centers and Welfare Organization (Behzisti). Iranian Rehabilitation Journal, 2010; 8 (12):90-100

۱۴- Akhtari Zavare M, Mohd Yunus A, Hassan STS, Salimeh S &Kamali M. Factors Associated with Level of Satisfaction in Nursing Care Among Cancer Patient at Teaching Hospitals of Tehran City, Islamic Republic of Iran. Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences.Vol.  ۶(۲) June 2010- 1-9

۱۳- Soraya Askari, Narges Shafaroudi, Mohammad kamali, Mitra Khalafbeigy. Environment and Blindness situation in Iran.Iranian Rehabilitation journal, 2010; 11(8): 34-42

۱۲- Roya Ghasemzadeh, Mohamamd Kamali*.Assistive Technology: Use and Service Delivery. Iranian Rehabilitation journal, Journal ۲۰۱۰; ۱۱(۸): ۵۴-۵۹

۱۱- Mohammad Kamali, Masoomeh Amiri *, Ali Mirzajani.Life experience of parents with amblyopic children in contact with health care providers.Iranian Rehabilitation journal, Volume 7, Number 10 (10-2009)

۱۰- Roghiyeh Hassan-Zadeh, Laleh Lajevardi, Ahmadreza Roofigari Esfahani, Mohammad Kamali. Improvement of hand sensibility after selective temporary anaesthesia in combination with sensory re-education.Tabriz University, Tabriz, Iran.Neurorehabilitation (impact factor: 1.95). 02/2009; 24(4):383-6.

۹- Samane Poorhadi, Nader Khalesi, Mohammad Kamali, Malahat Akbarfahimi. Determining Motivating Power of Rehabilitation Zone Jobs at Welfare (Behzisti) Centre in Tehran Province, on Motivating Potential Score.The Middle East journal of Family Medicine. September 2009 – Volume 7, Issue 8

۸- Payman Salamati, Farid Abolhassani, Batoul Shariati,Mohammad Kamali, SeyedMehdi Alehossein., HOME BASED TRAINING: MAIN STRATEGY OF COMMUNITY BASED REHABILITATION IN IRAN.Pak J Med Sci April – June 2009 (Part-II) Vol. 25 No. 3 462-46

۷- Saeedeh Seyed Mohseni, Farzam Farahmand, Hossein Karimi, Mohammad Kamali. Arthrometric evaluation of stabilizing effect of knee functional bracing at different flexion angles. Journal of Sports Science and Medicine (2009) 8, 247-251

۶- Roya Ghasemzadeh, Mohammad kamali*, Ali Chabok, Masoud Fallahi Khoshknab, Manuchehr Shirani.Accessibility to the public facilities: a mean to achieve civil rights of the people with disabilities in Iran. Iranian Rehabilitation journal, Volume 6, Number 7 (12-2008)

۵- Babak Eshrati, Rahim Taghizadeh Asl, Colleen ANNE Dell, Parviz Afshar, Peggy MARGRET E Millson, Mohammad Kamali and John Weekes. Preventing HIV transmission among Iranian prisoners: Initial support for providing education on the benefits of harm reduction practices.Harm Reduction Journal, 5:21   (۰۹ Jun 2008(

۴- Bashardoust S. Ebrahimi E. …Kamali M. Effects of He-Ne Laser Irradiation on Osteosynthesis.Osteosynthesis and Trauma Care. Vol 11(Aug2003) .pp S17-S20

۳- Saeedi H., Kamali M., Sokhangoee Y., Siros H. Predisposing and Enabling Factors Related to Prosthetic Use by Men with a Traumatic Transtibilal Amputation.Orthopeadie- Technik Quarterly,English Edition,II 2005

۲- Kamali M. ET all,The Survey on Infertility in Royan Institute. Iranian fertility sterility.Vol. 1(1). Jan. 2007. pp 23-25

۱- Kamali M.The Effect of Health Belief Model on Posture of School students.Saudi Journal of Disability and Rehabilitation.Vol. 9(1). January-March 2003. pp 50-54

د) ترجمه و تألیف کتاب

۱- طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ترجمه) . انشارات مرکز آمار ایران. ۱۳۸۴

۲- فرهنگ اصطلاحات سالمندی (ترجمه : در دست چاپ)

ه ) طرح های تحقیقاتی

۱- بررسی شیوع اختلال نقصان توجه – بیش فعالی در کودکان تولد یافته با روش درمان نازائی در پژوهشکده رویان در فاصله سالهای ۱۳۷۲-۱۳۷۶٫ پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی- ۱۳۸۱

۲- بررسی وضعیت مراجعین به موسسه رویان در فاصله سالهای ۱۳۷۱-۱۳۸۰٫ پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی- ۱۳۸۲

۳- تدوین الگوی توانبخشی حرفه ای برای کم توانان ذهنی– دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی– ۱۳۷۸ تا ۱۳۷۹

۴- طراحی و تدوین الگوی توانبخشی در بلایای طبیعی ( نحوه ارائه خدمات توانبخشی موردنیاز به آسیب دیدگاه ناشی از بلایای طبیعی) – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور– ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۰

۵- بررسی وضعیت کودکان متولد شده با روش های کمکی در موسسه رویان – جهاد دانشگاهی علوم پزشکی ایران – ۱۳۸۳

۶- ارزشیابی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایران . سازمان بهزیستی کشور ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –  ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ ( تدوین گزارش نهائی در ۶ جلد)

۷- بررسی و تدوین پیشنهادات برای بازنگری قانون تشکیل و اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور. ۱۳۸۷-۱۳۸۸

۸- بررسی تجربه زندگی با لکنت (اتمام یافته)

۹- بررسی ویژگی های جمعیتی معلولان بر اساس جداول آماری سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۸۵( در دست اقدام)

۱۰- بررسی تجربه زندگی زنان دارای معلولیت( در دست اجرا)

و) سخنرانی های علمی:

۱- “The Survey on Infertility in Royan Institute”. Royan International Research Award. 11-13 SEP. 2002. Tehran

۲-“Review the Community Based Rehabilitation in Iran”. WHO Meeting to Develop Guidelines for Strengthening Community Based Rehabilitation (CBR) in Developing Countries.1-2 NOV. 2004. Geneva

۳-“Multisectoral Collaboration in CBR A view from IRAN “. International Consultation on Reviewing Community Based Rehabilitation (CBR). 25-28 May. 2003. Helsinki, Finland

۳- “The Effect of Health belief Model on Posture of Therani Students”. Kuwait First International Physical Therapy Congress. 19-21 OCT. 2002. Kuwait

۱- “آموزش بهداشت مبتنی بر شواهد ” در کنگره علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، سخنرانی کلیدی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( زاهدان – ۱۳۸۴)

۲- ” اصول برنامه های توانبخشی به دنبال بروز بلایای طبیعی ” در کارگاه آموزشی توانبخشی در بلایای طبیعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران ـ ۱۳۸۴)

۳- “کاربرد طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت ” در کارگاه آموزشی طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت ،پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان و مرکز تحقیقات اجتماعی و روانی سالمندان (تهران- ۱۳۸۴ )

۴- ” اصول توانبخشی ” در دوره کوتاه مدت بهداشت و سلامت سالمندان ویژه پزشکان ( تهران ۱۳۸۴) ، مرکز تحقیقات اجتماعی و روانی سالمندان- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

۵- ” فقر وناتوانی ” در سمینار فقر در ایران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران -۱۳۸۳)

۶- ” مهارتهای ارتباطی ” در کارگاه آموزشی مهارتهای پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و ایدز. معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (تهران – ۱۳۸۳)

۷- ” اصول نیاز سنجی بهداشتی ” در کارگاه آموزشی نیاز سنجی د ر برنامه های آموزش سلامت. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(تهران – ۱۳۸۳)

۸- ” ساختار توانبخشی در ایران و جهان ” در سمینار ساختار توانبخشی بین الملل – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران – ۱۳۸۲)

۹- ” عناصر مهم در داوری طرحها” در کارگاه آموزشی داوری طرح های تحقیقاتی، دانشکده علوم توانبخشی( تهران -۱۳۸۱)

۱۰- ” نحوه ارائه خدمات توانبخشی مورد نیاز به آسیب دیدگان ناشی از بلایای طبیعی ” در اولین همایش امداد ونجات کشور، حمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی( اسفند ۱۳۸۱)

۱۱- ” مرور قوانین مصوب سازمانهای بین المللی در زمینه حقوق افراد دارای ناتوانی” در کارگاه آموزشی حقوق افراد دارای معلولیت . مرکز مطالعات حقوق بشر ، سازمان بهزیستی کشور ، ۱۳۸۰

۱۲- ” ارتوپدی فنی در دهه آینده ، ایران و جهان” در پنچمین کنگره ارتز و پروتز ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران ،آبان ۱۳۷۹)

۱۳- ” اصول توانبخشی در پرستاری” در کنگره سراسری پرستاری توانبخشی ، سخنران ویژه، ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، (بهمن ۱۳۷۸)

۱۴- “طبقه بندی جدید آسیب، ناتوانی ، معلولیت ” در همایش بین المللی کودکان با ناتوانی هوشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، (تهران ،اردیبهشت ۱۳۷۹)

۱۵- ” کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی درتغییر پوسچر دانش آموزان” ، یازدهمین کنگره فیزیوتراپی، اردیبهشت ۱۳۷۹٫

ح) راهنمائی و مشاوره پایان نامه ها:

۱- راهنمائی بیش از ۶۰ پایان نامه کارشناسی ارشد، یک پایان نامه دوره دکتری تخصصی

۲- مشاوره در بیش از ۷۰پایان نامه کارشناسی ارشد و ۶ پایان نامه دکتری تخصصی بعلت حجم زیاد عناوین از نوشتن موارد فوق خودداری شده است.

ط) عضویت در انجمن ها و محافل علمی:

۱٫ عضو انجمن فیزیوتراپی ایران

۲٫ عضو انجمن آموزش بهداشت ایران

۳٫ عضو هیأت تحریریه مجله علمی آموزش بهداشت

۴٫ عضو کمیته تخصصی توانبخشی در هشتمین و نهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲

۵٫ عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش و کنگره علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

۶٫ داور جشنواره بین المللی رویان ، از نخستین دوره تا کنون

۷٫ عضو کمیته علمی همایش سراسری جانباز، تربیت بدنی و علوم ورزشی( تهران -۱۳۸۱)

۸٫ عضو کمیته علمی کنگره های فیزیوتراپی کشور از ابتدا تا کنون

۹٫ دبیر علمی چهاردهمین کنگره علمی فیزیوتراپی ایران، اردیبهشت ۱۳۸۲

۱۰٫عضو کمیته علمی کنگره کیفیت زندگی ( تهران -۱۳۸۲)

۱۱٫عضو کمیته علمی کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران ( تهران -۱۳۸۱)

۱۲٫عضو هیأت تحریریه مجله تعلیم و تربیت استثنائی – سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور

۱۳٫عضو هیأت تحریریه مجله علمی انجمن فیزیوتراپی ایران

۱۴٫عضو هیات امناء انجمن ضایعات نخاعی استان تهران

۱۵٫عضو هیأت مدیره انجمن مطالعات ایدز ، اعتیاد و رفتارهای پرخطر

۱۶٫ عضو کمیته اجتماعی کمسیون علمی راهبردی ؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۱۷٫ عضو هیات امناء انجمن کودکان و نوجوانان توانیاب

۱۸٫ عضو هیات امناء انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

۱۹- عضو هیات امنا انجمن باور

ی) طراحی، برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی

۱٫ برگزار کننده کارگاه آموزشی ” طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت” سازمان بهزیستی کشور. ۱۳۸۶

۲٫ برگزار کننده کارگاه آموزشی ” روش تحقیق برای دانشجویان کمیته پژوهشی دانشجوئی ” . دانشکده علوم توانبخشی. ۱۳۸۵

۳٫ برگزار کننده کارگاه آموزشی ” روش تحقیق کیفی ” . سازمان آموزش و پرورش استثنایی . ۱۳۸۴

۴٫ برگزار کننده کارگاه آموزشی ” مهارتهای ارتباطی ” . دانشکده علوم توانبخشی.۱۳۸۴

۵٫ برگزار کننده کارگاه آموزشی ” روش تحقیق ” . دانشکده علوم توانبخشی. ۱۳۸۴

۶٫ برگزار کننده کارگاه آموزشی ” روش تحقیق برای فیزیوتراپیست ها ” .انجمن فیزیوتراپی ایران و دانشکده علوم توانبخشی. ۱۳۸۴

 

3 دیدگاه در “رزومه

 • ۱۳۹۲-۰۱-۰۷ در۹:۰۷ ب.ظ
  پیوند یکتا

  با سلام و عرض تبریک سال نو

  شما عضو این انجمن مهم هم هستید درسته ؟ ” انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت ایران”…که گویا در رزومه نیست.

  پارسال ما هم در بهزیستی همراه با دانشگاه علوم پزشکی تا جایی که ممکن بود برنامه های مربوط به “هفته سلامت ” رو در استان خودمون داشتیم … جا داره همکاران و خوانندگان محترم از روزشمار و شعار امسال مطلع باشند .
  عنوان شعار سال۹۲ هست : «فشارخون را جدی بگیریم!» که هفته سلامت هم از ۱۸ فروردین شروع خواهد شد.

  امیدوارم سالی سرشار از سلامتی براتون باشه تا همچنان با انرژی به کارهای اجرایی برسید کارهایی که به سلامتتون کمک کنه …

  پاسخ
  • admin
   ۱۳۹۲-۰۱-۱۱ در۶:۱۶ ق.ظ
   پیوند یکتا

   سلام
   انجمن آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت همان انجمن آموزش بهداشت ایران است که در سال ۱۳۹۱ به نام آن ارتقاء سلامت هم افزوده شد. علاقمندان می توانند از سایت آن هم بازدید کنند.

   پاسخ
 • ۱۳۹۲-۰۱-۱۵ در۲:۴۲ ق.ظ
  پیوند یکتا

  سلام
  خیلی خوبه که در اواخر سال ١٣٩١ ارتقاء سلامت به نام انجمن علمی آموزش بهداشت اضافه شده حتما براساس اهداف جدید بوده..
  پیشنهاد می کنم با ارتباط با شبکه تلویزیونی سلامت برنامه هاتون رو با مخاطبین بیشتری پیش ببرید
  موفق باشید
  http://7sib.info/fa/خانه-هفت-سیب

  پ.ن این عکس ادمین هم مثل تمام تصاویر روحیه بخش می تواند به ارتقاء سلامت کمک کند !! ممنون از لبخند زیباتون و امیدوارم همیشه با شما باشد.

  پاسخ

پاسخ دادن به خانم مرجاني لغو پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *