خانه / مقالات / وبلاگ / كلاس روش تحقيق / رزومه / اخبار  / پيوند ها / پرسش از شما/ دریافت فایل / تماس /  English
  •  دریافت فایل

عنوان های درسی و سخنرانی ها

عنوان های غیر درسی

آذر 86   "همایش ملی مناسب سازی"  2120KB  
آذر 86   "ارزیابی در توانبخشی"  1110 KB  
اردیبهشت 86   " فرسودگي شغلي 243 KB  
اسفندماه 85  " پارادوکس کودک سالم و معلول"  2140 KB  
دی ماه 85  " نقش آموزش در ارتقاء سلامت خانواده " 892 KB  
آبان ماه 85  " درآمدی بر روش تحقیق کیفی"  1180 KB  
آبان ماه 85   " قانون جامع حمایت از حقوق معلولان " 253 kb  
آبان ماه 85   " پیش به سوی کنوانسیون جهانی حقوق معلولان"  1800 KB  
آبان ماه 85   " ناتوانی، توانبخشی، نگاه پزشکی یا اجتماعی"  1170 KB  
خرداد 85   "کارگاه آشنائی با روش تحقیق " 934 KB  
اسفند 83   "توانبخشی اجتماعی " 176 KB  
بهمن 83   "مهارت سخنرانی 715 KB  
مرداد 83   " مهارتهای غيرکلامی"  408 KB  
تیرماه 83  " روش تحقيق و تحليل محتوا " 268 KB  
تیرماه 83  " طرح کار برای گردآوری داده ها"738 KB اسفند 83  " نوروز "  156 KB
تیرماه 83  "نحوه تهيه گزارش ارزشيابی"758 KB خرداد 83  "تفاوت کشورهای فقير و غنی درچيست؟"  118 KB
تیرماه 83  " گزارش و انواع آن" 708 KB  ارديبهشت 83      " پروانه "     343 KB
تیرماه 83  " نيآزمنديهای اطلاعاتی" 834 KB فروردين 83         " عشق "    170  KB
خرداد 83  "اسلايد های آخرين جلسه درس روش تحقيق " 136 KB خرداد 82       قدر خود را بدانيد "      378  KB 
خرداد 83 "توانبخشی مبتنی بر خانواده"  354 KB اسفند 81    "چهار شمع ، اميد ، ايمان ، صلح وعشق"   241  KB
اسفند 82 " ساختار توانبخشی در ايران وجهان "   311  KB آذر    81     " باز هم ده توصيه برای زندگی بهتر "    81    KB
بهمن 82   " اصول طبقه بندی ICF ، معلوليتها "  527  KB  شهريور81       " با مديران "       88    KB
دی 82  " توانبخشی مبتنی برجامعه "    542 KB  مرداد 81      " رهائی از استرس "      85    KB
آذر 82  " مروری بر اصول توانبخشی "   556  KB  تير 81     " با همکارانم "    85    KB
آبان 82  " پايش و ارزشيابی برنامه های آموزش بهداشت "  143 KB  خرداد 81       " ده توصيه برای زندگی بهتر"      378  KB
مهر 82 " تعيين اهداف در برنامه های آموزش بهداشت"  214 KB  ارديبهشت 81    " خداوندا به ما عطا کن "    315  KB 
آبان  81      " اسلايدهای مقاله کنفرانس کويت "      598  KB  فروردين 81      " ده گل سرخ برای شما "      285   KB

 

 

حق کپی محفوظ است. نقل مطالب با قيد منبع بلامانع است.