كلاس روش تحقيق

   

وبلاگ (یادداشت های روزانه ...)

 

 

شرح فعاليت هاي  علمی، آموزشی و اجرایی  (Curriculum Vitae- CV )  دکتر محمد کمالی

  •      مشخصات فردی

*       نام و نام خانوادگی: دکتر محمد کمالی

*       شغل: عضو هیأت علمی دانشگاه                                              

*       تاریخ تولد: 1338

*       محل تولد: تهران

*       رتبه دانشگاهی: دانشیار پایه 26

*       محل اشتغال: دانشگاه علوم پزشکی ایران ـ دانشکده علوم توانبخشی

*       وضعیت تأهل: متأهل

*       آدرس: میرداماد ـ میدان مادر ـ خیابان شاه نظری ـ دانشکده علوم توانبخشی

*       تلفن: 22228051 و 22228052  - داخلی 184

*       دورنگار: 22220946

  •     تحصیلات دانشگاهی

*  دکتری تخصصی آموزش بهداشت  دانشگاه تربیت مدرس              1378

*  کارشناسی ارشد آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس            1368

*  کارشناسی فیزیوتراپی دانشکده علوم توانبخشی                      1363

  •      سوابق کاری و اجرایی

*       1359 تا 1361 : مسئول نهضت سوادآموزی ناحیه 17 ومنطقه 12 تهران

*       1361 تا 1365 : مسول بخش طرحها و تحقیقات جهاددانشگاهی گروه پزشکی

*       1363 تا 1364 : کارشناس آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

*       1365 تا کنون : عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران 

*       1364-1376: مدیر گروه کارشناسی اعضاء مصنوعی

*       1367 تا 1369 : مدیرکل امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

*       1369 تا 1371 : مدیرکل امور فارغ التحصیلان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

*       1371 تا 1374 و 1376 تا 1381 : معاون امور توانبخشی ، سازمان بهزیستی کشور

*       1379 تا 1383 و 1383 تا 1388 : عضو هیات رئیسه کمیته ملی پارا المپیک  

*       1376 تا 1378 : عضو زیر گروه توانبخشی فرهنگستان علوم پزشکی ایران

*       1379 تا 1382 : مدیر گروه اپیدمیولوژی و بهداشت باروری پژوهشکده رویان

*       1381 تا 1383 و 1383 تا کنون:  عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی توانبخشی اجتماعی

*       1383 تا 1384 : معاون پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي ايران

*       1383 تا کنون : مدیر گروه کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی

*       1382 تا کنون : عضو کمیته فنی دانشکده علوم توانبخشی

*       1384 تا کنون : عضو کمیته ارزشیابی و دفتر توسعه آموزش دانشکده علوم توانبخشی

*       1384 تا كنون : عضو كميته اجتماعي كمسيون علمي راهبردي ؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام

*       1385-1386 : عضو شورايعالي ارتباط دانشگاه با صنعت، دانشگاه علوم پزشكي ايران

*       1386 : رئیس مرکز تحقیقات توانبخشی، دانشگاه علوم پزشكي ايران

*       1388  : عضو هیات مدیره و رئیس انجمن علمی آموزش بهداشت ایران

 *      1388  : دبیر هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) توانبخشی اجتماعی

  •     فعالیتهای آموزشی و تدریس دروس

*       بهداشت عمومی

*       اصول و مبانی توانبخشی/ توانبخشی آموزشی

*       ارگونومی و بیماریهای ناشی از کار ( برای کاردرمانگران)

*       مدیریت کارگاه های ارتوپدی فنی

*       جامعه شناسي پزشكي /جامعه شناسی توانبخشی و توانبخشی اجتماعی

*       اصول ارتباطات (مهارتهای برقراری ارتباط)

*       ارتباطات در آموزش بهداشت

*      روش تحقیق / روش تدریس

*      تجزیه و تحلیل سیستم های توانبخشی

*      رویکرد های خدمات توانبخشی

*      کار تیمی و پویائی گروه

  •   فعالیتهای علمی ـ پژوهشی

الف) سردبیر نشريه فصلنامه پيام توانبخشی 1383-1385

 ب) نگارش مقالات به زبان فارسي

1- کمالی محمد. فقر و ناتوانی . فقردر ایران . گزارش سمینار فقر در ایران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، صص 387-407

2- فرنوش جارالهي، محمد كمالي، عبدالله موسوي، كاظم محمد. كاربرد باليني روش هاي پيش بيني شنوايي توسط رفلكس صوتي در طرح هاي غربالگري شنوايي كودكان. شنوايي شناسي  1377 : 7-13

3- جلال شاهزاده، عبدالله موسوي، محمد كمالي، محمدرضا كيهاني. تعيين توزيع فراواني كم شنوايي ها در دانش آموزان (12-7 سال) دبستان هاي دولتي نيشابور، مقطع تحصيلي 77-1376. شنوايي شناسي  1379 : 20-23

4- كامران حيدري طاهري، يونس لطفي، عبدالله موسوي، فيروز آزردگان، محمد كمالي. بررسي ارتباط روش پيشنهادي Kiessling با روش هاي R-NAL و POGO II و Lybarger در تعيين بهره سمعك. شنوايي شناسي  1380 : 18-22

5- مجتبي صداقت سياهكل، مرضيه نجومي، محمد كمالي، شهرام توجهي، فهيمه كشفي. شيوع ناباروري و كم باروري، تهران، 1380. مجله دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران  1382;61(5) : 371-376

6- کمالی محمد. بررسی تاثیر کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی بر وضعیت بدنی دانش آموزان. فصلنامه پیام توانبخشی ، سال اول شماره اول ، بهار و تابستان 1382 ، صص35-40

7- کمالی محمد، ایران فریبا. مروری بر حقوق کودکان دارای معلولیت. فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال دوم شماره 7، بهار 1382، صص 93-110

8- کمالی محمد. حقوق بشر و ناتوانی ( معلولیت ).  فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال سوم شماره 11، تابستان 1383، صص41-55

9- کمالی محمد، ارجمند حسابی منوچهر، مرادی . بررسی نحوه ارائه خدمات توانبخشی به آسیب دیدگان زلزله گیلان و فارس.  فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعی . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، سال سوم شماره 13، زمستان 1383 ، صص 147-161

10- ودودفام فرزانه *، كمالي محمد، جعفري زهرا، كيهاني محمدرضا. مقايسه سودمندي سمعك هاي قابل برنامه ريزي و ديجيتالي با استفاده از پرسشنامه خود ارزياب APHAB... مجله علمی گوش، گلو وبيني ، انجمن گوش ، گلو و بيني ايران، سال هفدهم. شماره سوم . پائيز 1384 . صص 103-106

11- کمالی محمد. جايگاه توانبخشي در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي. فصلنانه حقوق تامين اجتماعي، سازمان تامين اجتماعي ، سال اول ،شماره 2و3 ، تابستان و پائيز 1384- صص 37-50

12- کمالي محمد، كشفي فهيمه، باغستاني احمدرضا، كاشاني حسين، توجهي شهرام، امير چقماقي الهام. بررسی وضعیت ناباروری در مراجعه کنندگان به پژوهشکده رویان. مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز بهار 1385; 28(1) : 103-105.

13- سلامتي پيمان، ابوالحسني فريد، شريعتي بتول، كمالي محمد. آموزش در خانواده، راهبرد اصلي توانبخشي مبتني بر جامعه در ايران. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشي پاييز 1385; 7(3 (مسلسل 26)) :20-25.

14- رهبر نريمان*، كمالي محمد، پورقريب جمشيد، كثيري اكرم. ساخت و ارزشيابي آزمون فارسي شناسايي جملات ساختگي و بررسي آن در افراد هنجار. شنوايي شناسي  1385;15(1) : 27-31

15- عشرتي بابك، هلاكويي ناييني كورش، كمالي محمد، حسن زاده جعفر، برهاني مهرداد، پورملك فرشاد، كشفي فهيمه. بررسي اثر سابقه سل بر ناباروري زنانه در مراجعه كنندگان به مركز درمان ناباروري رويان. مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) تابستان 1385; 9(2 (پياپي 35)):40-46

16- طاهايي سيدعلي اكبر*، رباني سمر، كمالي محمد. تعيين موج منفي ناهمخوان با استفاده از محرك تن در محدوده سني 4 تا 9 سال. شنوايي شناسي  1385;15(1) : 1-5

17- مهناز آهنگري *، دكتر محمد كمالي، دكتر منوچهر ارجمند حسابي. كيفيت زندگي در سالمندان عضو كانون هاي فرهنگسراي سالمندان شهر تهران. فصلنامه علمی پژوهشی سالمند. دوره 2, شماره 3 - ( بهار 1386 ).182-189

18- سالك مقدم عليرضا، عرشي صبا، عشايري حسن، كمالي محمد، آزادي غلام رضا. مقايسه تاثير سه نوع موسيقي روي سلول هاي ايمني مبتلايان به رينيت آلرژيك. مجله دانشگاه علوم پزشكي قم بهار 1386; 1(1):55-62.

19- نيما رضازاده، معصومه روزبهاني، مهدي اكبري، دكتر محمد كمالي، مهين صدايي. مقايسه مشخصه هاي پتانسيل هاي عضلاني برانگيخته از دهليز با استفاده از محرك‏هاي كليك و تن برست 500 هرتز در افراد هنجار بزرگسال. شنوايي شناسي  1386;16(2) : 16-22

20- نگین مرادی، جمشید پورقریب، فرهاد ترابی نژاد، محمد کمالی، مجید سلطانی. تهیه و تعیین پایایی و روایی فهرستی از واژگان زبان فارسی برای دستگاه SNORS. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره 3, شماره 1 (86)

21- رقيه حسن‌زاده، لاله لاجوردي، احمدرضا روفيگري، محمد كمالي. بررسي تأثير بي‌حسي انتخابي موقتي همراه با بازآموزي حسي برروي بهبود حساسيت‌پذيري دست بعد از ترميم اعصاب مديان/ اولنار. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره 3, شماره 2 (86).

22- مسعود رفيعائي، حسن سعيدي، اسماعيل ابراهيمي، محمد كمالي. تعيين ميزان تأثير استرپ‌هاي اينفراپاتلار و چوپات در قدرت و دامنه حركتي زانو در بيماران مبتلا به سندرم درد قدامي زانو. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره 3, شماره 2 (86).

23- اکبر بهرامی، جمشید پورقریب، فرهاد ترابی‌نژاد، محمد کمالی، فرانک صالحی. ساختار سازه‌ای هر یک از واکه‌های زبان فارسی در دانش‌آموزان 15 تا 18 ساله عادی و مبتلا به افت شنوایی متوسط و شدید شهر اصفهان در مقطع دبیرستان. مجله پژوهش در علوم توانبخشی. دوره 3, شماره 2 (86)

24- صادق جعفرزاده، بهرام جلايي، دكتر محمد كمالي. مقايسه آستانه هاي پاسخ هاي پايدار شنوايي و تن خالص در افراد با شنوايي هنجار و افراد دچار كم شنوايي حسي- عصبي ملايم و متوسط. شنوايي شناسي  1387;17(1) : 53-62

25- يحيي سخنگويي *، اسماعيل ابراهيمي، مهيار صلواتي، محمدرضا كيهاني، محمد كمالي. بررسي تأثير حركات اصلاحي بر اتساع قفسه سينه در دختران كيفوتيك 15 – 11 ساله. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. جلد 9, شماره مسلسل 33 –(بهار 1387). 33-36

26- مهناز آهنگري *، دكتر محمد كمالي، دكتر منوچهر ارجمند حسابي. اثرات فشار خون بالا بر كيفيت زندگي سالمندان عضو فرهنگسراي سالمند شهر تهران. . فصلنامه علمی پژوهشی سالمند. دوره 3, شماره 7 - ( بهار 1387 ). 26-32

27- رضا حسين آبادي، عبدالرضا شيباني زاده، دكتر غلامعلي شهيدي، دكتر آرش غلاميپور، دكتر محمد كمالي. بررسي مقايسه اي پارامترهاي ساكاديك توسط ويدئونيستاگموگرافي در بيماران پاركينسون ايديوپاتيك و افراد هنجار. شنوايي شناسي  1387;17(1) : 38-45

28- محسن احدي، مينا ميلاني، سعيد ملايري، دكتر محمد كمالي. شناسايي مناطق مرده حلزوني در كودكان كم شنوا با استفاده از آزمون نويز يكسان ساز آستانه ها. شنوايي شناسي  1387;17(1) : 29-37

29- مهين رپيس دانا،  مهدي طباطبايي نيا، محمد كمالي، نرگس شفارودي. سفري همراه والدين كودكان ناتوان: از تشخيص تا تطابق. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. جلد 10, شماره 1 - ( 4-1388 ). 42-51

30- شادي اكبري ، نرگس شفارودي، ملاحت اكبرفهيمي، حسن عشايري، محمد كمالي. بررسي ارتباط وضعيت شناختي با ميزان استقلال در فعاليت‌هاي روزمره زندگي در افراد راست دست مبتلا به سكته‌مغزي. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. جلد 10, شماره 2 - ( 6-1388 ). 50-56

31- زهرا صفايي‌پور ، اسماعيل ابراهيمي، حسن سعيدي، محمد كمالي. بررسي توزيع فشار كف پا در افراد بزرگسال سالم هنگام ايستادن و راه‌رفتن. فصلنامه علمی پژوهشی توانبخشی. جلد 10, شماره 2 - ( 6-1388 ). 8-15

32- نيوشا مرتضي، اسماعيل ابراهيمي، وحيد عبداله، علي‌اشرف جمشيدي، محمد كمالي. بررسي تأثير بريس‌هاي پيشگيري‌كننده زانو بر عملكرد افراد ورزشكار. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1388؛ دوره 16، تابستان، شماره 63: صفحات 137-146

33- سمانه پورهادي، *محمد كمالي، نادر خالصي، ملاحت اكبرفهيمي. تعيين توان انگيزشى مشاغل حوزه توانبخشى در مراكز بهزيستى استان تهران بر اساس شاخص انگيزش بالقوه ى مشاغل. مديريت سلامت، 1388؛ دوره 12، پاييز، شماره 37: صفحات 57-64

34- مونا ابراهيمي پور، سعيد شاه بيگي، محمدصادق جنابي، يونس اميري، محمد كمالي. عملكرد رواني‌گفتار در بيماران مبتلا به اسكلروز متعدد. فصلنامه علوم مغز و اعصاب ايران، 2008؛ دوره 7، Spring - Summer، شماره 21-22: صفحات 138-142

35- فاطمه حارث‌آبادي، شيدا پولادي، بهروز محمودي‌بختياري، محمد كمالي. تأثير پيچيدگي نحوي بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان در گفتار خودانگيخته. كومش، مجله علمي - پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان، 1389؛ دوره 11، بهار، شماره 3: صفحات 178-183

36- فاطمه حارث آبادي، شيدا پولادي، بهروز محمودي بختياري، محمد كمالي. بررسي اثر طول گفته بر ميزان نارواني گفتار كودكان لكنتي و غيرلكنتي فارسي زبان. شنوايي شناسي، مجله دانشكده توانبخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1389؛ دوره 19، ، شماره 1: صفحات 86-93

37- مجيد شرفي، محمد صادق قاسمي، محمد كمالي، حسن سعيدي. اثر دو نوع ارتز neoprene palumbo و Geno direxa stable بر درد و سطح فعاليت‌هاي فيزيكي روزمره افراد مبتلا به سندرم درد مفصل پتلوفمورال. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان، 1389؛ دوره 12، بهار، شماره 1: صفحات 20-26

38- مسلم شعباني  ، بهرام جلايي، دکتر محمد کمالي.  تأثيرات ثبت دگرسويي بر آستانه هاي پاسخ شنوايي پايدار (ASSR) در افراد بزرگسال با شنوايي هنجار. طب جنوب، دانشگاع علوم پزشکی بوشهر، 1389، دوره سیزدهم، بهار، شماره 1، صفحات 1-15

39- مسلم شعباني، بهرام جلايي، دکتر محمد کمالي.  ثبت دگرسويي آستانه‌هاي پاسخ پايدار شنوايي. مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران، 1389؛ دوره 17، ارديبهشت، شماره 71: صفحات 66-78

 

 ج) نگارش مقالات به زبان انگليسي

1- Kamali M., “The Effect of Health Belief Model on Posture of School students”. Saudi Journal of Disability and Rehabilitation. Vol. 9(1). January-March 2003. pp 50-54

2- Kamali M. et all, “The Survey on Infertility in Royan Institute”. Iranian Fertility Sterility. Vol. 1(1). Jan. 2007. pp 23-25.

3- Saeedi H., Kamali M. , Sokhangoee Y. , Siros H. ” Predisposing and Enabling Factors Related to Prosthetic Use by Men with a Traumatic Transtibilal Amputation”. Orthopeadie- Technik. Quarterly, English Edition,II 2005

4- Bashardoust S. Ebrahimi E. …Kamali M., “effects of He-Ne Laser Irradiation on Osteosynthesis”. Osteosynthesis and Trauma Care.Vol 11(Aug2003) .pp S17-S20

5- BabakEshrati, Rahim TaghizadehAsl, Colleen ANNE Dell, ParvizAfshar, Peggy MARGRET E Millson, Mohammad Kamali and John WeekesPreventing HIV transmission among Iranian prisoners: Initial support for providing education on the benefits of harm reduction practices, Harm Reduction Journal, 5:21   (09 Jun 2008)

6- Payman Salamat1, Farid Abolhassani, Batoul Shariati, Mohammad Kamali, Seyed Mehdi Alehossein. HOME BASED TRAINING: MAIN STRATEGY OF COMMUNITY BASED REHABILITATION IN IRAN. Pak J Med Sci April - June 2009 (Part-II) Vol. 25 No. 3 462-46

7- SaeedehSeyedMohseni, FarzamFarahmand, HosseinKarimi, MohammadKamali. Arthrometric evaluation of stabilizing effect of knee functional bracing at different flexion angles. Journal of Sports Science and Medicine (2009) 8, 247-251

8- SamanePoorhadi, Dr. Nader Khalesi, Dr. Mohammad Kamali, Malahat Akbarfahimi. Determining Motivating Power of Rehabilitation Zone Jobs at Welfare (Behzisti) Centre in Tehran Province, on Motivating Potential Score.The Middle east journal of Family Medicine. September 2009 - Volume 7, Issue 8

9- Mohammad Kamali, Masoomeh Amiri,  Ali Mirzajani.  Life experience of parents with amblyopic children in contact with health care providers. Iranian Rehabilitation journal, Volume 7, Number 10 (10-2009)

10- Roya Ghasemzadeh, Mohamamd Kamali*, Assistive Technology: Use and Service Delivery. Iranian Rehabilitation journal, Volume 8, Number 11 (April-in press 2010)

11- Akhtari Zavare M, Mohd Yunus A, Hassan STS, Salimeh S & Kamali M, Factors Associated with Level of Satisfaction in Nursing Care Among  Cancer Patient at Teaching Hospitals of Tehran City, Islamic Republic of Iran.  Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences.  Vol.  6(2) June 2010

 

 د) ترجمه و تأليف كتاب

1-   طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت (ترجمه) . انشارات مركز آمار ايران. 1384

2-   فرهنگ اصطلاحات سالمندی (ترجمه : در دست چاپ)

 ه ) طرح های تحقیقاتی

1-  بررسی شیوع اختلال نقصان توجه – بیش فعالی در کودکان تولد یافته با روش درمان نازائی در پژوهشکده رویان در فاصله سالهای  1372-1376. پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی- 1381

2-  بررسی وضعیت مراجعین به موسسه رویان در فاصله سالهای 1371-1380. پژوهشکده رویان جهاددانشگاهی- 1382

3-   تدوین الگوی توانبخشی حرفه ای برای کم توانان ذهنی– دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی– 1378 تا 1379

4-  طراحی و تدوین الگوی توانبخشی در بلایای طبیعی ( نحوه ارائه خدمات توانبخشی موردنیاز به آسیب دیدگاه ناشی از بلایای طبیعی) – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و ستاد حوادث غیر مترقبه وزارت کشور – 1379 تا 1380

5-  بررسي وضعيت كودكان متولد شده با روش هاي كمكي در موسسه رويان – جهاد دانشگاهي علوم پزشكي ایران - 1383

6-  ارزشیابی برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه در ایران . سازمان بهزیستی کشور ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی –  1380 تا 1383 ( تدوين گزارش نهائي در 6 جلد)

7- بررسی و تدوین پیشنهادات برای بازنگري قانون تشکيل و اساسنامه سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور. سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور. 1387-1388

8- بررسی تجربه زندگی با لکنت ( در دست اقدام)

9- بررسی ویژگی های جمعیتی معلولان بر اساس جداول آماری سرشماری نفوس و مسکن 1385( در دست اقدام)

 و) سخنرانی های علمی:

 1- “The Survey on Infertility in Royan Institute”. Royan International Research Award. 11-13 SEP. 2002. Tehran

2-“Review the Community Based Rehabilitation in Iran”. WHO Meeting to Develop Guidelines for Strengthening Community Based Rehabilitation (CBR) in Developing Countries.1-2 NOV. 2004. Geneva

3-“Multisectoral Collaboration in CBR A view from IRAN “. International Consultation on Reviewing Community Based Rehabilitation (CBR). 25-28 May. 2003. Helsinki, Finland 

3- “The Effect of Health belief Model on Posture of Therani Students”. Kuwait First International Physical Therapy Congress. 19-21 OCT. 2002. Kuwait

1-  "آموزش بهداشت مبتنی بر شواهد " در کنگره علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ، سخنرانی کلیدی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ( زاهدان - 1384)

2-  " اصول برنامه های توانبخشی به دنبال بروز بلایای طبیعی " در کارگاه آموزشی  توانبخشی در بلایای طبیعی ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران ـ 1384)

3-  "کاربرد طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت " در کارگاه آموزشی طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت ،پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان و مرکز تحقیقات اجتماعی و روانی سالمندان (تهران- 1384 )

4-  " اصول توانبخشی " در دوره کوتاه مدت بهداشت و سلامت سالمندان ویژه پزشکان ( تهران 1384) ، مرکز تحقیقات اجتماعی و روانی سالمندان- دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

5-  " فقر وناتوانی " در سمینار فقر در ایران ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران -1383)

6-  " مهارتهای ارتباطی " در کارگاه آموزشی مهارتهای پیشگیری از بیماریهای آمیزشی و ایدز. معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی  (تهران – 1383)

7-  " اصول نیاز سنجی بهداشتی " در کارگاه آموزشی نیاز سنجی د ر برنامه های آموزش سلامت. دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(تهران – 1383)

8-   " ساختار توانبخشی در ایران و جهان " در سمینار ساختار توانبخشی بین الملل – دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  ( تهران – 1382)

9-  " عناصر مهم در داوری طرحها" در کارگاه آموزشی داوری طرح های تحقیقاتی، دانشکده علوم توانبخشی( تهران -1381)

10-  " نحوه ارائه خدمات توانبخشی مورد نیاز به آسیب دیدگان ناشی از بلایای طبیعی " در اولین همایش امداد ونجات کشور، حمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی( اسفند 1381)

11-  " مرور قوانین مصوب سازمانهای بین المللی در زمینه حقوق افراد دارای ناتوانی" در کارگاه آموزشی حقوق افراد دارای معلولیت . مرکز مطالعات حقوق بشر ، سازمان بهزیستی کشور ، 1380

12-  " ارتوپدی فنی در دهه آینده ، ایران و جهان" در پنچمین کنگره ارتز و پروتز ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ( تهران ،آبان 1379)

13-  " اصول توانبخشی در پرستاری" در کنگره سراسری پرستاری توانبخشی ، سخنران ویژه، ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، (بهمن 1378)

14- "طبقه بندی جدید آسیب، ناتوانی ، معلولیت " در همایش بین المللی کودکان با ناتوانی هوشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی ، (تهران ،اردیبهشت 1379)

15- " کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی درتغییر پوسچر دانش آموزان" ، یازدهمین کنگره فیزیوتراپی، اردیبهشت 1379.

ح) راهنمائی و مشاوره پایان نامه ها:

1-   راهنمائی بیش از 40  پایان نامه کارشناسی ارشد

2-   مشاوره در بیش از 50 پایان نامه کارشناسی ارشد و 4 پایان نامه دکتری تخصصی بعلت حجم زياد عناوين از نوشتن موارد فوق خودداري شده است.

ط) عضویت در انجمن ها و محافل علمی:

1.  عضو انجمن فیزیوتراپی ایران

2.  عضو انجمن آموزش بهداشت ایران

3.  عضو هيأت تحریریه مجله علمي آموزش بهداشت  

4.  عضو کمیته تخصصی توانبخشی در هشتمین و نهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی 1381 و 1382

5.  عضو کمیته علمی اولین و دومین همایش و کنگره علمی آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

6.  داور جشنواره بین المللی رویان ، از نخستین دوره تا کنون

7.  عضو کمیته علمی همایش سراسری جانباز، تربیت بدنی و علوم ورزشی( تهران -1381)

8.  عضو کمیته علمی کنگره های فیزیوتراپی کشور از ابتدا تا کنون

9.  دبیر علمی چهاردهمین کنگره علمی فیزیوتراپی ایران، اردیبهشت 1382

10.عضو کمیته علمی کنگره کیفیت زندگی ( تهران -1382)

11.عضو کمیته علمی کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران ( تهران -1381)

12.عضو هيأت تحریریه  مجله تعلیم و تربیت استثنائی – سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور

13.عضو هيأت تحریریه مجله علمي انجمن فیزیوتراپی ایران

14.عضو هیات امناء انجمن ضایعات نخاعی استان تهران

15.عضو هيأت مدیره انجمن مطالعات ایدز ، اعتیاد و رفتارهای پرخطر

16. عضو كميته اجتماعي كمسيون علمي راهبردي ؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام

17. عضو هیات امناء انجمن کودکان و نوجوانان توانیاب

18. عضو هیات امناء انجمن حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی

 ی) طراحی، برنامه ریزی و اجرای کارگاه های آموزشی

1. برگزار کننده کارگاه آموزشی " طبقه بندی عملکرد، ناتوانی و سلامت" سازمان بهزیستی کشور. 1386

2.   برگزار کننده کارگاه آموزشی " روش تحقیق برای دانشجویان کمیته پژوهشی دانشجوئی " . دانشکده علوم توانبخشی.  1385

3.   برگزار کننده کارگاه آموزشی " روش تحقیق کیفی " . سازمان آموزش و پرورش استثنایی . 1384

4.   برگزار کننده کارگاه آموزشی " مهارتهای ارتباطی " . دانشکده علوم توانبخشی.1384

5.   برگزار کننده کارگاه آموزشی " روش تحقیق " . دانشکده علوم توانبخشی.  1384

6.   برگزار کننده کارگاه آموزشی " روش تحقیق برای فیزیوتراپیست ها " .انجمن فیزیوتراپی ایران و دانشکده علوم توانبخشی.  1384