كلاس روش تحقيق

   

وبلاگ (یادداشت های روزانه ...)

مقالات دکتر محمد کمالی

با کلیک بر روی برخی از عنوان ها می توانید به متن  مقالات  دسترسی داشته باشید

 

 

ج) مقالات در سایر مجلات

1-  تاملي درآموزش براي تغيير نگرش 20/3/86 

2-  جایگاه توانبخشی در نظام جامع رفاه و توانبخشی 23/7/85

3-   گزارش تجربيات 8/4/83

 

د)یادداشت ها و مقالات در روزنامه ها

1-    فقر و ناتوانی

2-  گزارش وضعييت حوزه امور توانبخشی سازمان بهزيستی

3-   دهه 80 را به "عادی سازی زندگی معلولين " اختصاص دهيم

4-  هدف ، تأمين زندگی عادی برای معلولين

5-  من سام هستم می خواهد بگويد من انسان هستم

6-  سالمندان را در دهکده های اختصاصی منزوی نخواهيم کرد

7- نمايشگاه اول فرصتی برای تجربه

8- مجموعه مقالات در مورد حضور کودک معلول در خانواده - 29/7/82

9- يک جامعه برای همه

10- دلسوزی صرف ، چرا؟

11- رويکرد دولت به مسائل سالمندان

12- مخاطرات يکجانبه گرائی در بهزيستی

13- و اما... انسان روز هشتم  

14- چهره منفی خشونت

15- محورهای مهم توانبخشی در سال 82 - 25/1/82

16- لزوم تصويب قانونی خاص برای معلولان - 8/2/82

17-  نمايش شورانگيز- 26/2/82

18- معلولان ، برايمان عادی نشوند- 2/4/82

19- ماده 193قانون برنامه سوم وحق معلولان!! 3/6/82

20- تعامل چندجانبه برای حل مشکلات ناشنوايان15/7/82

21- برخورد حقوقی با نيازهای معلولان 12/9/82

22- اين کوله ها را سبک کنيد 10/10/82

23- معلولين زلزله را فراموش نکنيم2/11/82

24-  نمايشگاه دوم ، فرصت از دست رقته 6/11/82

25- زلزله تهران هشداری مجدد 11/3/83

26- تغيير تشکيلات با کدام هدف...؟ 1/4/83

27- نگاه عادلانه به پاراالمپيک 2004 آتن 13/7/83

28- با ما ، برای ما 16/9/83

29- ناتوانی رشدی ( Developmental Disability) و توصیه هایی برای کار با این کودکان27/9/83

30- هفته بهزيستي وتأمين اجتماعي وچالشهاي دولت جديد 1/5/84

31- قرباني بعدي چه كسي است؟ 7/6/84

32-  روز پارالمپیک حرکت برای توسعه ورزش معلولان 11/7/84

33- افقی روشن11/9/84

34- دیدار ماند به قیامت 17/10/84

35- تداوم حضور در صحنه، کلید تحقق قانون 4/11/84

36- انحلال بهزیستی ، مرگ اجتماعی معلولان20/4/85

37- يك جامعه براي همه سنين 9/7/85

38- تلاش جمعی برای حل مشکلات ناشنوایان 10/7/85

39-  ما هم نمی بینیم...23/7/85

40- شهر بدون مانع 26/8/85

41- پارادوکس کودک سالم و معلول 6/12/85

42- كاش ما هم روز اول امضاء مي كرديم 21/1/86

43- كنوانسيون حقوق معلولان را جدي بگيريم  9/3/86

44- حق دیدن برای کودکان 2/8/86

45- جناب وزیر ... متاسفم  12/9/86

46- معلولیت در کمین همه ماست 28/1/87

47- اميد را از دست نمي‌دهيم17/2/87

48- تحول دربهزیستی با رویکردی همه جانبه 24/4/87

49- تحقق تدریجی یک رویا 24/7/87

50- شخصیت های ملی، قهرمان بازیهای کامپیوتری 13/2/88

51- رسيدن‌ها و نرسيدن‌ها 28/4/88