كلاس روش تحقيق

   

وبلاگ (یادداشت های روزانه ...)

 
  • نحوه تماس  

دکتر محمد کمالی
فيزيوتراپيست و متخصص آموزش بهداشت ‏- دانشيار دانشکده علوم توانبخشی ، دانشگاه علوم پزشکی ايران (تهران)
آدرس : تهران ، ميرداماد ، ميدان مادر ، خيابان شهيد نظری ، کوچه نظام، دانشكده علوم توانبخشي
آدرس پستي : تهران صندوق پستي 183-17445

تلفن  :  22228051 و 22228052  داخلی 184
فاکس : 22220946  

Email:
kamali@mkamali.com