امروز

 

روزجهانی معلولان گرامی باد

 

عناوين وچکيده پايان نامه هائی که ارائه  مشاوره شده است 

عناوين وچکيده پايان نامه های که راهنمائی شده است

 بررسي ومقايسه عناصر واژگاني دانش آموزان كلاس اول راهنمايي مدارس تيز هوشان وعادي شهر بندر عباس

 بررسي ديادوكوكينتيك در كودكان كلاس اول مبتلا به اختلال توليدي در مدارس منطقه 8 آموزش وپرورش تهران

تعيين توزيع فراواني انواع كم شنوايهادر بين دانش آموزان دبستاهاي شهر مهاباد در سال تحصيلي 75_ 74 بررسي عوامل موثر بر موفقيت ورزشي ورزشكاران معلول جسمي موفق شهر تهران در ورزشهاي انفرادي از ديدگاه آنان
بررسي تأثير فعاليتهاي مداوم انقباض عضلات تنه در جهت فلكشن واكستنشن با استفاده از دستگاه ايزواستيشن در دو گروه از خانمهاي با سابقه زايمان و بدون زايمان

 تعيين عوامل موثر بررضايت والدين كودكان معلول ذهني استفاده كننده از خدمات مراكز توانبخشي خصوصي تحت پوشش بهزيستي منطقه شرق استان تهران

بررسي تطبيقي پردازش تضاد معنايي در دانش آموزان شنوا وناشنواي پايه پنجم ابتدايي بررسي عوامل موثر برمدت زمان استفاده از پروتز زير زانو در جانبازان قطع عضو شهر تهران سال 1379
بررسي ميزان تاثير واكه هاي وهمخوانها ومختصات مميزه آنها در تمييز شنيداري كودكان فارسي زبان طبيعي 6 _5 ساله مهد كودكهاي شهر تهران بررسي ميزان و رابطه مستمري پرداخت شده به معلولين ذهني تحت پوشش منطقه شرق بهزيستي استان تهران با نيازهاي توانبخشي آنان

 بررسی پيشرفت توانائی های معلولين شرکت کننده در برنامه آموزش در خانواده طرح توانبخشی مبتنی برجامعه و بررسی عوامل موثر برآن درسال 1379

بررسي وضعيت مديريت مراكز توانبخشي حرفه اي سازمان بهزيستي كشور

مقايسه مطابقت فعل در گفتار كودكان لكنتي وغير لكنتي 4 تا 5 ساله شهر تهران

بررسی تاثير استفاده از پروتز برآتروفی استامپ اندام تحتانی

 بررسي شيوع اختلال نقصان توجه - بيش فعالي در کودکان تولد يافته به روشهاي درمان نازايي در پژوهشکده رويان 1376-1372  

بررسی تاثير برنامه توانبخشی مبتنی برجامعه در کيفيت زندگی افراد معلول جسمی -حرکتی (15-65) سال در شهرستان خمينی شهر اصفهان

 بررسي ويژگی های بصری و درک تصوير در جنگ تلويزيونی برای کودکان با تمرکز بر نقش آموزشی  

نقش مديريت در باز پروري عقب ماندگان ذهني در مراكز دولتي و خصوصي

بررسی وضعيت عملکردی بيماران ضايعه نخاعی با استفاده از تست FIM  در مرکز خيريه کهريزک

 بررسي خشنودي شغلي كارشناسان مراكز توانبخشي شهرستان تهران و ارتباط آن با برخي ويژگي هاي فردي 

 

بررسي ميزان تاثير اسپلينت شب در کاهش درد بيماران مبتلا به پلانتار فاشياتيس مزمن

   بررسي ميزان آگاهي ،نگرش و عملكرد مسئولين شهر اصفهان در امر متناسب سازي شهري براي معلولين
 

ساخت و ارزشيابي مقدماتي آزمون شناسايي جملات ساختگي SSI بروي گروهي از بزرگسالان 35-20 ساله

    
 

 

 
   
   
   
   

اگر مقاله يا مطلبی برای انتشار داريد می توانيد برای قرار دادن در اين سايت با من تماس بگيريد  صفحه تماس

webmaster@mkamali.com

صفحه اصلی
کلاس روش تحقيق
صفحه توانبخشی
پايان نامه ها
 دريافت فايل
مقالات شما
وبلاگ توانبخشی ايران
وبلاگ آموزش بهداشت
يادداشتهای روزانه من
لينکهای توانبخشی
آرشيوسخنان برگزيده
مقالات من
درباره من
 اخبارگذشته سايت
تماس با من
دفتريادبود
پرسش های شما
 جستجو

فصلنامه پيام توانبخشی

 

 

 

 

 

متن کامل مقالات فصلنامه پيام توانبخشی شماره اول

 

 

 

 

 

 

 

 

تغيير شکل صفحه 15/9/83

حق کپی محفوظ است. نقل مطالب با قيد منبع بلامانع است.

بهترين وضعيت نمايش 800*600