14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 32 2 1

 •  

  بسمه تعالي

   حضور کود ک معلول در خانواده - قسمت هشتم

  کودک ناشنوا - قسمت سوم

      دکتر محمد کمالی 

  تاكنون در مورد نقص شنوايي و لزوم تشخيص زودرس آن صحبت كرديم . در اين قسمت به جنبه هاي درماني و توانبخشي آن اشاره خواهيم كرد . برخي گونه هاي كم شنوايي نيازمند درمانهاي پزشكي يا جراحي بوده و بريخ ديگر از مبتلايان با استفاده از سمعك مناسب مي توانند تا حدي مشكل خود را برطرف نمايند. براي استفاده از سمعك موارد زير را بايد مورد توجه قرار دهيم :

     به طور كلي با دوگونه كم شنوايي در گوش داخلي ، مياني و خارجي روبرو هستيم . اولين نوع آن كم شنوايي ساختاري ناميده مي شود كه مشكل در گوش خارجي يا مياني قرار دارد. مهمترين عوامل ايجاد آن ، جرم گرفتگي در كانال گوش ، عفونت در گوش مياني ، عدم تحرك مناسب استخوانچه ها در گوش مياني و . مي باشد . اولين نشانه كاهش شنوايي از اين نوع آن است كه ممكن است صداها گنگ به نظر برسند، كيفيت صداها مشابه باشند  ، اما بلندي صدا حتمأ كاسته شده است.

     نوع دوم كم شنوايي كه به آن حسي ، عصبي مي گويند عمومأ به درمانهاي پزشكي و جراحي پاسخ نداده و بيشتر افراد مبتلا از سمعك استفاده مي نمايند . در اينجا مشكل در گوش داخلي است كه بواسطه تخريب سلولهاي عصبي ، فيبرهاي عصبي و يا هر دو مورد رخ مي دهد . نشانه اين نوع كم شنوايي ، كاهش ميزان بلندي صدا و بعلاوه خرابي صداست . ممكن است بلندي صدا به اندازه كافي وجود داشته باشد ولي خرابي شديد صدا وجود دارد . اينگونه افراد در درك گفتار مشكل دارند ، حتي اگر بلندي صدا به اندازه طبيعي باشد ، بويژه چنانچه فرد در محيط پرسرو صدا باشد .

     مهمترين عوامل ايجاد آن ، بيماريها همراه با تب شديد ، اشكالات در هنگام زايمان ، استفاده از داروها ، قرار داشتن به مدت طولاني در معرض سر و صدا و سالخوردگي است. حدود 95% از سمعك ها توسط افرادي با اين نوع كم شنوايي استفاده مي شوند .

     در صورتي كه احساس كرديد كودك شما دچار مشكل شنوايي است ، بلافاصله بايد به پزشك متخصص گوش و حلق بيني مراجعه نمائيد . بديهي است پزشك براي تشخيص كم شنوايي فرزند شما نيازمند به ارزيابي شنوايي اوست . اين كار بايد توسط متخصص شنوايي شناسي كه در زمينه روش هاي ارزيابي ، آزمونهاي تشخيصي و توانبخشي شنوايي ، تحصيلات دانشگاهي خود را طي نموده است ، انجام گيرد. در صورت تشخيص نياز كودك شما به استفاده از سمعك ، شنوايي شناس ، اغلب خود قادر به تهيه و تحويل سمعك مناسب خواهد بود .

     سمعك دستگاهي است كه از بخش هاي مختلف تشكيل شده است . يك ميكروفون كه امواج صوتي را از محيط گرفته و سيگنالهاي الكتريكي تبديل مي كند . يك آمپلي فاير يا تقويت كننده صدا ، يك باطري براي تأمين انرژي لازم ، يك دريافت كننده (رسيور) براي تبديل سيگنالهاي الكتريكي به امواج صوتي و يك قالب ويژه كه سمعك را در داخل كانال گوش بخوبي قرار دهد .

     بديهي است سمعكي وجود ندارد كه در همه انواع كم شنوايي ها بتوان از آن استفاده كرد . نوع سمعك مورد نياز با ماهيت و گستردگي ميزان كم شنوايي وابستگي مستقيم دارد . در انتخاب سمعك هيچگاه تحت تأثير قيمت يا شكل ظاهري قرار نگيريد. در بيشتر مواقع سمعك مناسب با قيمت متوسط يافت مي شود. توجه داشته باشيد ، هدف اصلي از انتخاب يك سمعك ، اين باشد كه آن سمعك حداكثر كمك را براي شما تأمين نمايد .

     در هنگام استفاده از سمعك نكات زير را بخاطر داشته باشيد :

  -         سمعك را در جاي خشك و بدور از حرارت زياد نگهداري كنيد

  -          باطري هاي خالي را فورأ تعويض نمائيد.

  -          از كشيدن سيم ها و تيوب هاي آن خودداري كنيد

  -          مانع از وارد آمدن ضربه هاي شديد به آن شويد

  -          اگر از سمعك استفاده نمي كنيد ، حتمأ آن را خاموش كنيد

  -          هيچگاه سعي نكنيد خودتان سمعك را تعمير كنيد

  انشاء ا در قسمت نهم  نكات ديگري را در مورد كودكان ناشنوا بيان خواهيم كرد.

   قسمت نهم

   

 

        بازگشت به صفه اصلی