روزجهانی معلولان گرامی باد

 امروز

باسمه تعالی 

تلاش جمعي براي حل مشكلات ناشنوايان

  دکتر محمد کمالی

kamali@mkamali.com

   
   
بي ترديد، ناشنوايان يكي از دوست داشتني ترين گروه هاي افراد داراي كم تواني و از سوي ديگر، فراموش شده ترين افراد در بين آنان هستند. اين را هم به دليل تجربه شخصي كار با آنها مي گوييم و هم ديدگاهي است كه در بين بسياري از كساني كه با آنها در رابطه بوده اند، سراغ دارم. دوم تا هشتم مهرماه هر سال مصادف با هفته جهاني ناشنوايان است. روزها و هفته هاي جهاني كه معمولا از سوي سازمان ملل متحد و نهادهاي وابسته اعلام مي شوند، هدفي جز يادآوري ضرورت رسيدگي و توجه جدي به مسائلي از دنياي امروز، كه اغلب به دلايل مختلف يا بي توجهي، بي مهري و غفلت جهانيان روبرو مي گردند، ندارد. موضوع حضور افراد داراي كم تواني در جوامع امروز به يك چالش در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه تبديل شده يا در حال تبديل شدن است؛ انسانهايي كه بواسطه نگرش منفي نسبت به حضورشان در اجتماع، مورد بي مهري قرار گرفته و معمولا در برنامه ريزي هاي اجتماعي مورد غفلت قرار مي گيرند. افراد به ظاهر سالم اغلب عهده دار امور در جوامع امروزي هستند و در بسياري از موارد، هيچگونه شناخت و عنايتي نسبت به امور افراد داراي معلوليت از خود بروز نمي دهند و تمام توجه خود را در برنامه ها معطوف به توسعه امكانات و رفع مشكلات شهروندان عادي مي كنند. اين امر سالهاي زيادي است كه در اكثر كشورهاي توسعه يافته، كنار گذاشته شده است و توجه به شعار محوري "يك جامعه براي همه" آنان را به صرافتي ظريف واداشته است كه در جامعه افرادي نيز حضور دارند كه رفتار، ظاهر و عملكردشان با ساير افراد متفاوت است، معلول يا فرد داراي ناتواني ناميده مي شوند، اما همچون سايرين، شهروند آن جامعه هستند و بايد در نظام اجتماعي حضور داشته باشند و در صورت لزوم، ضروري است تا تغييراتي در بسترهاي اجتماعي براي حضور آنان و تداوم آن داده شود. موضوع حقوق شهروندي افراد داراي معلوليت، اينك به مرحله اي رسيده كه مجمع عمومي سازمان ملل متحد قرار است در نشست اخير خود "كنوانسيون جهاني حقوق افراد داراي ناتواني" را به تصويب برساند. اين امر سرآغاز خوبي براي همه كشورها خواهد بود تا ميزان تعهد خود را نسبت به رعايت حقوق شهروندان داراي معلوليت نشان دهند.
    
    ناشنوايان و كم شنوايان نيز به عنوان يكي از گروه هاي داراي ناتواني، مطمئنا منتظر تصويب چنين قوانيني هستند تا ثمرات اجراي آن را در بهبود شرايط زندگي خود احساس كنند. مهم ترين مشكل براي اين افراد، برقراري ارتباط با ديگران است كه متاسفانه به دليل ناآشنايي مردم در بسياري از موارد، تلاش دوستان ناشنوا براي ايجاد ارتباط با شكست روبرو مي شود و اين خود دليلي براي گوشه گيري و منزوي شدن بيشتر آنها مهيا مي سازد. هنوز هم مشكلات مختلف در زمينه هاي زياد از جمله آموزش، اشتغال، تامين وسايل كمك شنوايي، استفاده از رسانه ها بويژه تلويزيون، استفاده از تلفن و امكانات ارتباطي، شركت در كنكور در شرايطي بهتر و غيره براي اين دوستان مطرح است كه لزوم توجه بيشتر مسئولان امر را مي طلبد و اين مهم همچون ساير مشكلات معلولان، تنها برعهده يك سازمان و آن هم سازمان بهزيستي نيست، بلكه به فراخور درگيري آن سازمان يا نهاد با مسائل جامعه، هر سازمان مي بايد توجه بيشتري به مسائل معلولان و بويژه ناشنوايان از خود نشان دهد. اميد كه در اين هفته، شاهد تلاش جمعي براي رفع مشكلات ناشنوايان و كم شنوايان باشيم...

 

بازگشت به فهرست مقالات

اگر مقاله يا مطلبی برای انتشار داريد می توانيد برای قرار دادن در اين سايت با من تماس بگيريد  صفحه تماس

webmaster@mkamali.com

صفحه اصلی
کلاس روش تحقيق
صفحه توانبخشی
پايان نامه ها
 دريافت فايل
مقالات شما
وبلاگ توانبخشی ايران
وبلاگ آموزش بهداشت
يادداشتهای روزانه من
لينکهای توانبخشی
آرشيوسخنان برگزيده
مقالات من
درباره من
 اخبارگذشته سايت
تماس با من
دفتريادبود
پرسش های شما
 جستجو

فصلنامه پيام توانبخشی

 

 

 

 

 

متن کامل مقالات فصلنامه پيام توانبخشی شماره اول

 

تغيير شکل صفحه 15/9/83

حق کپی محفوظ است. نقل مطالب با قيد منبع بلامانع است.

بهترين وضعيت نمايش 800*600