سلام دوستان

سلام!!! سالها از قرار دادن این کلاس آموزش مجازی روش تحقیق می گذرد. روز، ماه و سال دقیق آن را بیاد نمی آورم. تصورم بر این است باید سال ۱۳۸۱ بوده باشد. یعنی آن سالهایی که اندک افرادی به فکر آموزش مجازی بودند.  خب این روزها نقل محافل است و…